Všeobecné obchodné podmienky

DÚCHADLÁ A VÝVEVY

DÚCHADLÁ A VÝVEVY

 

 

Dúchadlá a vývevy INW

Membranske duvaljke ALITA.     

inw-31

INW-HC
      vysokokapacitné dúchadlo s postranným kanálom.

INW-HP 210 -
      vysokotlakové dúchadlo s postranným kanálom   roots
Membránové dúchadlá ALITA Dúchadlá s postranným kanálom INW Vysokokapacitné dúchadlá s postranným kanálom INW-HC
 Vysokotlakové dúchadlá s postranným kanálom INW-HP

Rootsové dúchadlá

 • 7 W - 261W
 • tlak: do 300 mbar
 • kapacita:
    6 - 240 l/min.
 • 0,2 - 7,5 kW
 • tlak: do 570 mbar
 • kapacita:
   40 - 320 m3/h
 • 4 - 25 kW
 • tlak: do 670 mbar
 • kapacita:
   520 - 2050 m3/h
 • 0,55 - 7,5 kW
 • tlak: do 1040 mbar
 • kapacita:
    47 - 170 m3/h
 • 0,55 - 315 kW
 • tlak: do 1000 mbar
 • kapacita:
   13 - 9180 m3/h

 

Lineárne vzduchové pumpy ALITA

 • Kompresor a vákuum: výkonový rozsah 7 W - 261 W
 • Najčastejšie aplikácie: prevzdušňovanie, čističky odpadových vôd (ČOV), čistenie vzduchu, bublinkové kúpele, analyzátor plynov, akvaristika.

Dúchadlá s postranným kanálom INW

 • jednostupňové, dvojstupňové, vysokotlakové, vysokokapacitné
 • Výkonový rozsah: 0,2 kW - 7,5 kW
 • Najčastejšie aplikácie: čističky odpadových vôd, vákuový čistiaci systém, bazény, sušenie, potravinársky, elektrotechnický a textilný priemysel, relaxačné wellness zariadenia.

 

Dúchadlá typu Roots

 • Výkonový rozsah: 0,55 kW - 315 kW
 • Najčastejšie aplikácie: čističky odpadových vôd, úpravne pitnej vody, chemický priemysel, cementárne a vápenky, doprava agresívnych plynov, potravinársky a textilný priemysel.

Využitie rootsových dúchadiel:

Najčastejšie aplikácie: čističky odpadových vôd, úpravne pitnej vody, chemický priemysel, cementárne a vápenky, doprava agresívnych plynov, potravinársky a textilný priemysel.

* aeračné systémy v čistiarňach odpadových vôd - ČOV
* úpravne pitnej vody
* chemický priemysel - spracovanie plastov
* cementárne a vápenky - doprava mletého vápenca, cementu
* doprava agresívnych plynov
* priemyselné kotle
* pneumatická doprava sypkých hmôt a granúl
* potravinársky priemysel - pivovary, kvasné procesy
* textilný priemysel - pomocné operácie s vláknami
* vákuová technika
* tepelné elektrárne - preprava popolčeka suchou cestou, doprava vápenca ku kotlom, doprava vzduchu k horákom
* jadrové elektrárne - odbery vzoriek vzduchu, vytváranie mierneho podtlaku v priestoroch, odsávanie kontaminovaných pár
 

Suchobežné vývevy BECKER

Suchobežná výveva BECKER je vzduchom chladené zariadenie určené pre odsávanie suchých neagresívnych plynov čiastocne zbavených mechanických nečistôt. Vývevu tvorí valcová komora – stator, v ktorom sa otáča excentricky umiestnený válec – rotor. Rotor zariadenia má štrbiny, v ktorých sa voľne pohybujú zasunuté grafitové doštičky lamely /krídla/. Pri otáčaní pôsobí na krídla odstredivá sila, ktorá ich vysúva až k telesu statora. Tým dochádza k vzniku priestorov, ktorých objem sa plynulo mení. Týmto spôsobom dochádza na jednej strane k nasávaniu a na druhej strane ku kompresii a vytlačeniu plynu.

 

VÝVEVY BECKER

 

Výveva BECKER s bočným kanálom SV 5.90/1 - 5.250/1

vyveva_60_sv-590---5250

Výveva BECKER s bočným kanálom SV 5.90/1 - 5.250/1

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 75 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 236 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,190 bar
 

Suchobežná výveva BECKER VT 4.4/4.8

vyveva_becker_vt4

Suchobežná výveva BECKER VT 4.4/4.8 - technické parametre

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 4 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 8 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,8 bar

Sériové vybavenie:

Integrovaný sací filter

Poistný a regulačný ventil vákua
 

 

Olejom mazaná výveva BECKER U 3.6

32_u-36

Olejom mazaná výveva BECKER U 3.6

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 2 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 7 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,997 bar

 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 5.90/2 - 5.250/2

66_sv-590---5250_2

Výveva s bočným kanálom SV 5.90/2 - 5.250/2

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 42 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 135 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,400 bar

 

Výveva BECKER s bočným kanálom SV 8.130/1-01 - 8.160/1-01

63_sv8130_1_01_lying

Výveva s bočným kanálom SV 8.130/1-01 - 8.160/1-01

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 64 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 75 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,200 bar
 

Olejom mazaná výveva U 4.20-U 4.40

vyveva_becker_39_u420

Olejom mazaná výveva U 4.20-U 4.40

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 18 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 41 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,9995 bar

 

Suchobežná výveva BECKER VT 4.10/4.16/4.25/4.40

vyveva_becker_4

Suchobežná výveva BECKER VT 4.10/4.16/4.25/4.40 - technické parametre

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 10 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 40 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,850 bar

Sériové vybavenie:

Integrovaný sací filter

Poistný a regulačný ventil vákua
 

 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 8.130/2-01 - 8.160/2-01

69_sv8130_2_01_lying

Výveva s bočným kanálom SV 8.130/2-01 - 8.160/2-01

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 64 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 75 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,300 bar
 

Suchobežná výveva BECKER KVT 3.60/3.80/3.100/3.140

vyveva_becker_3

Suchobežná výveva BECKER KVT 3.60/3.80/3.100/3.140 - tech. parametre

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 55 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 129 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): -0,9 bar

Sériové vybavenie:

Integrovaný sací filter

Poistný a regulačný ventil vákua

Vzduchový chladič
 

 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 8.190/1-01

64_sv-8190

Výveva s bočným kanálom SV 8.190/1-01


Množstvo vzduchu - podtlak (od): 181 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 181 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,250 bar

 

Dúchadlové Agregáty KAESER BB - HB, Dúchadlá Kaeser Compact

duchadlo-kaeser

Dúchadlové Agregáty KAESER BB - HB,
Výkon motora: 2,2 až 250 kW
Max. dodávané množstvo pri 300 mbaroch: 4,8 až 156 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Max. sací výkon pri 200 mbaroch vákuum: 4,8 až 156 m3/min
Vákuum max.: 500 mbar(a)

Univerzálna koncepcia

Všetky súpravy strojov môžu byť podľa potreby vybavené dvoj alebo trojlistovými blokmi dúchadiel. KAESER dúchadlá sa dajú bez veľkej námahy v mieste nasadenia prepnúť z pretlakovej prevádzky na podtlakovú. Absorbčné tlmiče zvuku sú vhodné predovšetkým pre otáčkovo regulované dúchadlá s meničom frekvencie. Dodatočná montáž prídavných ochranných zariadení proti zvuku je rovnako tak nutná ako dodatočné nastavenie na jednotlivé frekvenčné rozsahy.

Ľahká údržba

Dvierka v protihlukovom kryte poskytujú pohodlný prístup pre všetky údržbové práce, napríklad pre kontrolu a výmenu filtra a oleja alebo pre dopnutie klinového remeňa.
Pokiaľ nedovolujú priestorové podmienky na mieste použitia, aby sa mohli dvierka vyklopiť, je možné všetky otvory pre vykonávanie údržby uzavrieť pomocou zástrčných plôšok. Bezproblémovú prepravu zariadení umožní na želanie rám, ktorý umožní skladanie na seba.

Energiu šetriace motory
Hnacie motory v prevedení IP 54 alebo 55 s izolačnou triedou F, disponujú najvyššou možnou mierou uplatnenia triedy EFF1. Ich vysoká efektívnosť zaručuje najlepšiu hospodárnosť dúchadiel.

Automatické dopínanie remeňa
Uloženie motora v kolíske s prídavnou vypínacou pružinou zaisťuje nezávisle na hmotnosti nainštalovaného motora automaticky optimálne napnutie klinového remeňa. Tak zostáva účinnosť prenosu sily trvale dobrá. Zvýšená životnosť pohonného remeňa prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.

Ľahká výmena oleja prevodovky
Aj maličkosti prispievajú k celkovej hospodárnosti zariadení ako napríklad možnosť vypustiť starý prevodovkový olej bez veľkých nákladov na montáž priamo pomocou vývodu, ktorý je namontovaný vedľa dvierok skrine.

Nízka hladina hlučnosti
Tlmiče hluku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu pracujú na princípe absorpcie, preto vykazujú tie najlepšie vlastnosti tlmenia hluku v celom rozsahu otáčok a tým aj oblasti frekvencie agregátov. To má predovšetkým význam pri prevádzkovaní dúchadla s meničom frekvencie ovládanými otáčkami.

Samostatný motor ventilátora
Tlmiče hluku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu pracujú na princípe absorpcie, preto vykazujú tie nejlepšie vlastnosti tlmenia hluku v celom rozsahu otáčok a tým aj oblasti frekvencie agregátov. To má predovšetkým význam pri prevádzkovaní dúchadla s meničom frekvencie ovládanými otáčkami.

Dobré vedenie studeného vzduchu
Vstup studeného vzduchu priamo na pohonnom motore mu vytvára optimálne chladenie. Výsledkom je maximálna účinnosť pri vysokej zaťažiteľnosti. Hluk tlmiace kulisy na všetkých vstupných a výstupných otvoroch vzduchu znižujú hlučnosť

 

Dúchadlové Agregáty KAESER COMPACT-súprava strojov


Výkon motora: 2,2 až 110 kW
Max. dodávané množstvo pri 300 mbarov: 4,8 až 74 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Max. sací výkon pri 200 mbaroch vákuum: 4,8 až 74 m3/min
Vákuum max.: 500 mbar(a)

Riešenie COMPACT pripravené k pripojeniu
Dúchadlá COMPACT spoločnosti KAESER sú zariadenia, ktorým stačí veľmi málo miesta.
Ku kompletnému vybaveniu patrí mimo iného energeticky úsporný blok dúchadla KAESER s OMEGA PLUS PROFILOM, osvedčené širokopásmové absorpčné tlmiče zvuku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu, sací filter, ktorý je namontovaný aj pre vákuovú prevádzku, bezpečnostné ventily s akreditáciou ASME (na želanie), zníženie zaťaženia pri spúšťaní (na želanie) aj pevná ochrana remeňa zariadenia.
Jednoduchá údržba z prednej strany
Inovatívna koncepcia zariadenia Compact umožňuje prevádzať celú údržbu na nastavení z prednej strany poprípade z hora. Perá so stlačeným plynom pomáhajú pri odklápaní krytu so zvukovou izoláciou.
Nižšie nároky na priestor
Vďaka súčiastkam, ktoré nezaberajú príliš veľa miesta, potrebujú dúchadlá Compact KAESER len veľmi málo miesta pre inštaláciu. Všetky ventily sú umiestnené priamo na agregáte. Prípojky pre trubkové vedenie a otvory pre prívod vzduchu sa nachádzajú iba na zadnej strane. Tak je možné viac dúchadiel Compact umiesniť tesne vedľa seba.

Mnohostrannosť
Vďaka prídavným protihlukovým skriniam (na želanie) je možné dosiahnuť veľmi nízku hlučnosť. Je možné dodať aj prevedenie pre umiestnenie vonku. Na prianie je možné sacie filtre vybaviť teplomerom, manometrom a ukazovateľom diferenčného tlaku.
Trojlopatkový blok OMEGA
Nízku spotrebu energie umožňuje minimálna medzera medzi lopatkami rotora a skriňou, ktorú je možné dosiahnuť až vďaka pevnosti v ohybu rotorov v spojení so synchrónnym pohonom s priamymi zubami bez axiálnych síl. Robustné valčekové ložiská zaisťujú vysokú spoľahlivosť blokov, ktoré je možné použiť až pre tlak 1 000 barov.
Automatické dovypínanie remeňa
Trvale optimálne napnutie remeňa zaisťuje rovnomerne dobrú účinnosť prenosu sily, dlhšiu životnosť remeňa a nakoniec aj nižšie náklady na údržbu.
Spoľahlivějšia prevádzka
Veľké a veľmi dobre čitateľné sklenené kontrolné mierky stavu oleja na prednej strane umožňujú rýchlu kontrolu stavu oleja jedným pohľadom.
Ľahšia výmena prevodového oleja
Výmena prevodového oleja sa prevádza rýchlo a pohodlne na prednej strane a to prostredníctvom odvodu pre vypúštanie oleja smerom dopredu a pomocou výpustného kohútika.
Dobré chladenie
Optimalizované vedenie chladiaceho vzduchu vzduchovými kanálmi v kryte pre tlmenie hluku a silný radiálny ventilátor so samostatným pohonom zaručujú vysoko účinné chladenie.

 

 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 8.190/2-01

70_sv-8190_2

Výveva s bočným kanálom SV 8.190/2-01

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 98 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 98 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,375 bar

 

Olejom mazaná výveva BECKER U 4.70-U 4.100

becker_37_u-470

Olejom mazaná výveva U 4.70-U 4.100

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 63 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 100 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,997 bar

 

Dúchadlá Hibon, dúchadlové agregáty, dúchadlové bloky a stupne, dvoj a troj krídlové, vákuové dúchadlá, procesné dúchadlá, Truckstar, viacstupňové odstredivé dúchadlá Centrifugal, rootsové dúchadlá

hibon

Dúchadlá a vývevy Hibon


Dúchadlové agregáty Hibon Silent Flow Plus SF Plus

dúchadlové stupne Hibon SN Bareshaft s voľným hriadeľom trojkrídlové

Vákuové dúchadlá Hibon so vzduchovou injektážou, séria SIAV& VTB

Dúchadlá Hibon pre prepravu suchých sypkých materiálov Truckstar

Procesné dúchadlá Hibon

(špeciálne tesnenia a materiály)

dúchadlové stupne Hibon S2H Bareshaft s voľným hriadeľom dvojkrídlové

Výtlačné dúchadlá Hibon s vodnou injektážou

Jednostupňové bezmazné skrutkové kompresory Hibon HC screw

Viacstupňové odstredivé dúchadlá Hibon Multi centrifugal

 

Médium je stlačované (nasávané) bez znečistenia olejom a preto sú dúchadlá vhodné pre:

 • pneumatickú dopravu v potravinárskom priemysle - mlynoch, pekárňach, pivovaroch, cementárniach a vápenkách na dopravu suroviny, cementu alebo vápna
 • v čistiarniach odpadných vôd na prevzdušňovanie biologických nádrží
 • pri úprave pitnej vody a kúpaliskách na preplachovanie filtrov
 • v chemickom priemysle na dopravu prakticky akýchkoľvek plynov (suchých)
 • pri vytváraní vákua (do 50 kPa)
   

 

JEDNOSTUPŇOVÉ DÚCHADLÁ BECKER s bočným kanálom

Výveva s bočným kanálom Becker SV 7.330/2-01 - 7.430/2-01

68_sv-7330---7430_2

Výveva s bočným kanálom SV 7.330/2-01 - 7.430/2-01
 

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 162 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 240 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,400 bar
 

LAMELOVÉ DÚCHADLÁ BECKER - SUCHOBEŽNÉ KOMPRESORY

Výveva s bočným kanálom Becker SV 5.300/1 - 5.1050/1

61_sv5300-51050

Výveva s bočným kanálom SV 5.300/1 - 5.1050/1

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 325 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 1080 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,350 bar
 

Olejom mazaná výveva BECKER U 4.165-U 4.250

40_u4250

Olejom mazaná výveva U 4.165-U 4.250

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 160 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 240 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,997 bar

 

Suchobežná výveva BECKER VTLF 200/250/360/400/500

vyveva_becker_vtlf

Suchobežná výveva BECKER VTLF 200/250/360/400/500 - technické parametre

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 178 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 498 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,750 bar

Sériové vybavenie:

Integrovaný sací filter

Poistný ventil vákua

Výstupný tlmič hluku

Vzduchový chladič

 

DVOJSTUPŇOVÉ DÚCHADLÁ BECKER s bočným kanálom

Dúchadlové stupne KAESER OMEGA bloky 2- a 3-listové

duchadlo_kaeser_omega

Dúchadlové stupne KAESER OMEGA bloky 2- a 3-listové
Max. dodávané množsvo pri max. otáčkach: 5,0 až 159 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Konštrukčná rada: Predvstupovo chladený blok dúchadla (...PV)
Max. sací výkon pri max. otáčkach: 43 až 159 m3/min
Vákuum max.: 100 mbar(a)

Robustná konštrukcia

Naše skúsenosti získané počas výroby kompresorov s rotačnými piestami trvajúce desaťročie a intenzívny výskum vyústili do kompaktnej konštrukcie bloku dúchadla KAESER. Jeho hlavnými vlastnosťami je vysoká hospodárnosť a dlhá životnosť.

Všetky bloky dúchadiel je možné mať podľa želania s dvojlopatkovými alebo trojlopatkovými rotormi.
Každá z konštrukčných rád KAESER je vhodná bez obmedzenia na prevádzku do 1 000 mbarov. Tak je možné pre každú aplikáciu vybrať najmenší a nejefektívnejší blok. To je výhoda nielen v oblasti nárokov na investície, ale klesnú aj prevádzkové náklady, pretože menšie a rýchlejšie dúchadlá pracujú vo všeobecnosti hospodárnejšie. Vedľa toho znižuje ich vysoká rýchlosť vzduchu s účinnejším chladením teplotu pri stlačení, čo sa opäť pozitívne premieta do životnosti.


Presná výroba
Najmodernejšie spracovateľské stroje riadené CNC brúsia profily rotorov a ozubených kôl s presnosťou na tisícinu milimetra. Takto dosiahnuteľné minimálne medzery medzi špičkami rotorov a skriňou rotora garantujú najvyššiu volumetrickú účinnosť pri najnižšom možnom ohrevu bloku.
Aby se zaistila trvalo vysoká kvalita, merajú sa všetky skrine blokov a rotory na prípustnú toleranciu.


Zvláštne prevedenie

Rozmanitosť podľa spôsobu použitia ponúka rôzne zvláštne prevedenie blokov. Tak sú k dispozícii napríklad verzie, ktoré utesní plyn, napr. pre dopravu dusíka, bloky z chróm-niklovej ocele pre látky vyvolávajúce koróziu, ale aj rôzne varinaty s tesnením.

 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 5.90/2 - 5.250/2

Dúchadlo s bočným kanálom SV 5.90/2 - 5.250/2

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 42 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 135 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,400 bar
 

Dúchadlo Becker s bočným kanálom SV 5.90/1 - 5.250/1

Dúchadlo s bočným kanálom SV 5.90/1 - 5.250/1

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 75 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 231 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,190 bar
 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 8.400/1-01

65_sv-8400

Výveva s bočným kanálom SV 8.400/1-01


Množstvo vzduchu - podtlak (od): 410 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 410 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,300 bar

 

Suchobežný kompresor BECKER DT 4.4, 4.6/0-61, 4.8

Suchobežný kompresor DT 4.4, 4.6/0-61, 4.8

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 4 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 8 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 1 bar

 

Výveva s bočným kanálom SV 8.400/2-01 - 8.400/2-501

71_sv-8400_2

Výveva s bočným kanálom SV 8.400/2-01 - 8.400/2-501

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 210 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 220 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,465 bar
 

Dúchadlá Kaeser, oblasti použitia dúchadiel

Vodné hospodárstvo

Odvetrávanie čistiacich nádrží a spätný preplach filtra sú typickým využitím pre dúchadlo s rotačnými piestami. V tejto oblasti sú tenkostenné vedenia stlačeného vzduchu bežné, takže sa tu zvlášt používajú málo pulzné a nízkohlučné agregáty s trojlopatkovými rotormi.

Tlačiarne

Tu pracujú dúchadlá s rotačnými piestami ako centrálne a hospodárne stanice na zásobovánie vzduchom, pomocou ktorých sa dopravuje papier a rozdeľuje se na jednotlivé archy. Zlúčené ovládanie KAESER koordinuje použitie viacerých agregátov v jednej stanici.

Tepelná úprava vody

Pri odparovaní vodných kapalín v podtlakovej prevádzke nie sú teploty pri saní cca 80 °C žiadnou výnimkou. Za týchto podmienok je bežná oceľ náchylná ku korózii. Preto spoločnosť KAESER vyrába bloky dúchadiel s rotačnými piestami pre také oblasti použitia z nerezovej chróm-niklovej ocele (na želanie).

Pneumatická doprava

Dúchadlá s rotačnými piestami dopravujú prostredníctvom prúdu vzduchu prášok a granuláty v pretlakovej a podtlakovej prevádzke. Pri takýchto využitiach umožňujú pevné trubkové vedenia a odolný sypký materiál použiť veľmi robustné dvojlopatkové agregáty s rotačnými piestami, ktoré sú zvlášť energeticky úsporné.

 

Olejom mazaná výveva Becker U 4.400-U 4.630

vyveva_38_u-440

Olejom mazaná výveva U 4.400-U 4.630

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 400 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 638 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,997 bar

 

Suchobežný kompresor BECKER DT 4.10/4.16/4.25K/4.40K

Suchobežný kompresor DT 4.10/4.16/4.25K/4.40K

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 10 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 40 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 1 bar
 

Špeciálne dúchadlá LUTOS

specialne_duchadla_lutos

Špeciálne dúchadlá

tieto zariadenia sa od štandardnej produkcie líšia najmä materiálom používaným na výrobu základných častí, konštrukčným riešením zátok a spôsobom pripojenia. Na prepravu agresívnych médií možno voliť základnej časti potiahnuté alebo z antikoróznej ocele prípadne z austenické tvárnej alebo sivej liatiny (Ni-odolné).

Špeciálne dúchadlá

Uplatnenie špeciálnych dúchadiel:

* V jadrovej energetike pomocné systémy atómových elektrární
* Doprava výbušných plynov (metán, bioplyn, zemný plyn, vodík ..) alebo iných nebezpečných plynov
* Destilačné zariadenia (odsávanie a doprava vodnej pary)
* Pneumatická doprava na mobilných dopravných prostriedkoch

Všetky výrobky zodpovedajú smerniciam a normám platným v EÚ a SR v súlade so zákonom SR 22/1997 Zb.

Špeciálne dúchadlá pre dopravu dusíka:

Špeciálne dúchadlá

Špeciálne dúchadlá pre jadrový priemysel:

Špeciálne dúchadlá

Použitie:

- Systémy spaľovanie vodíka

- Systémy radiačnej kontroly (odoberanie vzoriek)

Dúchadlové bloky ( elementy - stupne) LUTOS

duchadlovy_blok_lutos

Dúchadlový elementy LUTOS DI

Tvorí základný pilier celého agregátu, skrátene ich označujeme ako DI. Dúchadlá série DI pracujú na Rootsové princípe a okrem dvoch najmenších veľkostí, ktoré sú osadené dvouzubými rotory sú zostávajúce druhy osadené třízubými rotory. Třízubá sa od dvouzubých dúchadiel líšia nižšími pulzace a otrasy spôsobené rovnomernejším kompresiou prepravovaného vzduchu, prípade iného plynu.
Dúchadlá slúži na bezolejové doprave plynu, osi rotácie rotorov sú rovnobežné a ich pohyb je zviazaný synchronizačným súkolím so zhodným počtom zubov oboch kolies. Synchronizačný súkolí zabezpečuje bezdotykové valenia rotorov, rotory sa otáčajú proti sebe.

Štandardtné prevedenie je osadené na rotore labyrintovým upchávky, ktoré nepodliehajú opotrebovaniu. Pretlak a podtlak vznikajúci v rôznych častiach obvode upchávky sa vyrovnáva v jej strede, ktorý je navyše vŕtaním prepojený s okolitou atmosférou. Odfuk vzdušiny z vŕtaných otvorov je preto normálne a jeho intenzita závisí na stave vôľou v ucpávkách.

Dúchadlové elementy

Súčasná séria dúchadiel radu DI obsahuje 15 veľkostných stupňov. Dodávané množstvo prepravovaného vzduchu sa tak môže pohybovať od 20 - 10 000 m3/hod. pri maximálnom pretlaku do 100 kPa a podtlaku do -50 kPa.

Turbodúchadla LUTOS

turboduchadla_lutos

Množstvo dodávaného vzduchu je v rozmedzí od 200 do 3850 m3 / h., pretlak max 1,5 bar. Do budúcnosti bude k dispozícii aj rozšírená rada s prietkmi do 12000 m3. / H. Turbodúchadlo ponúka kompletné riešenie vrátane elektročasti a frekvenčného meniča je možné ľahko inštalovať, majú nižší príkon a hladinu hluku, nevyžadujú okrem výmeny filtrov sania žiadnu údržbu a nešíri pulzácie do potrubia.

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 8.130/2-01 - 8.160/2-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.130/2-01 - 8.160/2-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 65 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 75 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,450 bar

 

Najmodernejšia výroba dúchadiel Kaeser

Najmodernejšia výroba dúchadiel Kaeser

Inovatívne, vysoko kvalitné výrobky.

Priebežný výskum a ďalší vývoj zaisťujú technický náskok výrobkov KAESER. Tak vznikajú dúchadlá s vysokou hospodárnosťou, snadnosťou údržby a spoľahlivosťou.


Presnosť od samého začiatku
Presnosť výroby brúsnymi strojmi s profilom CNC predstavuje pri jemnom brúsení rotorov 1/1 000 mm.
precision
Kontrola kvality: 100%
Aby bolo možné zaistiť trvalo vysokú kvalitu, merajú sa všetky bloky skríň a rotorov, či splňujú prípustné tolerancie.
quality control
Svedomitá montáž blokov
Najlepšie vyškolení odborníci montujú bloky dúchadiel a zariadení podľa najprísnejších výrobných meradiel.
block assembly
Flexibilná výroba
KAESER vyrába rotory a skrine pre bloky dúchadiel s rotačnými piestami v moderných klimatizovaných centrách pre spracovanie.
flexible machining
Práškový nástrek nepoškodzujúci životné prostredie
Protihlukové kryty dúchadla získávajú svoj vysoko akostný povrch počas nanášania práškového nástreku, ktorý nepoškodzuje životné prostredie. Krycia vrstva sa zatavuje pri 180 °C. Tento povlak, ktorý je odolný proti korózii a poškrabaniu, splňuje tie najvyššie nároky.
powder coating
100% kontrola funkcie
Všetky bloky a agregáty dúchadiel prechádzajú skúšobnou prevádzkou pri maximálnom zaťažení. Výsledky sú súčasťou dokumentácie strojov. Každý z blokov dúchadiel je v závode naplnený prevádzkovým olejom. Pri testovaní sú nastavené všetky komponenty: Preto je každé zariadenie pri expedícii presne nastavené a otestované.

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 8.130/1-01 - 8.160/1-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.130/1-01 - 8.160/1-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 120 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 145 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,250 bar

 

Výveva s bočným kanálom Becker SV 7.330/1-01 - 7.430/1-01

62_sv-7330---7430

Výveva s bočným kanálom SV 7.330/1-01 - 7.430/1-01

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 293 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 409 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,275 bar
 

Výveva Becker s bočným kanálom SV 5.690/2-500

67_sv-5690_2

Výveva s bočným kanálom SV 5.690/2-500

Množstvo vzduchu - podtlak (od): 352 m³/h
Množstvo vzduchu - podtlak (do): 352 m³/h
Tlak - podtlak (od): 0 bar
Tlak - podtlak (do): - 0,400 bar

 

Suchobežný kompresor BECKER KDT 3.60/80/100/140

Suchobežný kompresor KDT 3.60/80/100/140

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 54 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 129 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 1.5 bar
 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 8.190/1-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.190/1-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 181 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 181 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,285 bar
 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 8.190/2-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.190/2-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 98 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 98 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,430 bar

 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 5.300/1 - 5.1050/1

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 5.300/1 - 5.1050/1

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 320 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 1080 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,430 bar

 

Suchobežný kompresor BECKER DTLF 200, 250, 360, 400, 500

Suchobežný kompresor DTLF 200, 250, 360, 400, 500

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 174 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 500 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 2.0 bar

 

Dúchadlo s bočným kanálom SV 7.330/2-01 - 7.430/2-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 7.330/2-01 - 7.430/2-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 162 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 240 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,475 bar
 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 8.400/2-01 - 8.400/2-501

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.400/2-01 - 8.400/2-501

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 210 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 220 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,660 bar

 

Dúchadlo s bočným kanálom BECKER SV 7.330/1-01 - 7.430/1-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 7.330/1-01 - 7.430/1-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 290 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 410 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,360 bar
 

Dúchadlo BECKER s bočným kanálom SV 5.690/2-500

Dúchadlo s bočným kanálom SV 5.690/2-500

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 355 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 355 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,500 bar

 

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.400/1-01

Dúchadlo s bočným kanálom SV 8.400/1-01

Množstvo vzduchu - pretlak (od): 410 m³/h
Množstvo vzduchu - pretlak (do): 410 m³/h
Tlak - pretlak (od): 0 bar
Tlak - pretlak (do): 0,330 bar
 


COMPRESSED GAS s.r.o.

Bošianska cesta 1127 /19

956 33 Chynorany

  info@compressedgas.sk

pobočky Stupava a Prešov

www.boge.sk

 

VÝPREDAJ SKRUTKOVÝCH KOMPRESOROV

 

Ako ušetriť peniaze pri kúpe kompresora?

 

5 ročná záruka bez príplatku

5 ročná záruka kompresory

kompresory CZ

Najpredávanejšie produkty:

 

Membránové dúchadlo EsoAir Enviro 60 do čov

 
168 € s DPH
(5061,20 Sk)

Piestikové dúchadlo Nitto LA60 B do čov - pre domácu čističku odpadových vôd

 
318 € s DPH
(9580,10 Sk)

Membránové dúchadlo SECOH EL-S-60

 
240 € s DPH
(7230,20 Sk)

Dúchadlo Air Mac DB60 dúchadlá pre čov

 
237,60 € s DPH
(7157,90 Sk)

Membránové dúchadlo Hiblow HP 60 do čov

 
234 € s DPH
(7049,50 Sk)

membránové dúchadlo LP-60HN YASUNAGA pre čov

 
264 € s DPH
(7953,30 Sk)