Menu
  • COMPRESSED GAS s.r.o.

Filtračné elementy do filtrov FINITE J

FINITE J fitre, filtračné vložky a filtračné elementy pre filtre tlakového vzduchu, vložky vzduchových filtrov pre kompresory FINITE. Predfiltre, vložky filtrov a a filtre aktívneho uhlia pre odlučovače oleja z kondenzátu.

07F32AC, 07F42A, 08F73AC, 100WS35-280X1, 101JN15-050X1, 10C04-023X10, 10C04-023X10, 10C10-025, 10C10-025X8, 10C10-025X8, 10C10-050, 10C10-050X4, 10C10-050X4, 10C10-070X4, 10C15-060, 10C15-060X4, 10C15-060X4, 10C15-095, 10C15-095X2, 10C15-095X2, 10C20-130, 10C20-130X2, 10C20-130X2, 10C20-187, 10C20-187X1, 10C20-187X1, 10C25-130, 10C25-187, 10C25-187X1, 10C25-187X1, 10C25-235, 10C25-235X1, 10C25-235X1, 10C25-260X1, 10C25-280, 10C25-280X1, 10C25-280X1, 10CB20-187X1, 10CF08-026X1, 10CF08-026X1, 10CF25-200X1, 10CF25-200X1, 10CF35-165X1, 10CG25-235X1, 10CH25-260X1, 10CJ25-240X1, 10CJN10-030X1, 10CJN13-050X1, 10CM10-025X8, 10CM10-050X4, 10CM15-060X4, 10CM15-060X4, 10CM15-095X2, 10CM15-185X2, 10CS51-280, 10CS51-280X1, 10CS51-360X1, 10CS51-S2, 10CS85-250, 10CS85-250X1, 10CS85-360, 10CS85-360X1, 10CU10-025, 10CU10-050, 10CU10-055, 10CU13-027X1, 10CU13-042X1, 10CU15-060, 10CU15-060X4, 10CU15-095, 10CU15-095X2, 10CU15095X2, 10CU20-130, 10CU20-130X2, 10CU20-130X2, 10CU20-187, 10CU20-187X1, 10CU20-187X1, 10CU25-130, 10CU25-130X1, 10CU25-130X1, 10CU25-187, 10CU25-187X1, 10CU25-187X1, 10CU25-235, 10CU25-235X1, 10CU25-235X1, 10CU25-260X1, 10CU25-280, 10CU25-280X1, 10CU35-280, 10CU35-280X1, 10CU35-280X1, 10CU35-280X1, 10CU51-280, 10CU51-280X1, 10CU51-280X1, 10CU85-250, 10CU85-250X1, 10CU85-250X1, 10CU85-360, 10CU85-360X1, 10CU85-360X1, 10CWC08-033X1, 10CWC10-030X1, 10CWC11-035X4, 10CWC15-070X2, 10CWC15-070X2, 10CWC20-062X1, 10CWC23130X1, 10CZ12-023X1, 10CZ12-023X1, 10CZ12-029X1, 10CZ12-029X1, 10CZ12-056X1, 10CZ12-056X1, 10CZ20-046X1, 10CZ20-046X1, 10CZ20-086X1, 10CZ20-086X1, 10CZ20-126X1, 10CZ20-126X1, 10CZ20-200X1, 10CZ20-200X1, 10CZ27-200X1, 10CZ27-200X1, 10CZ27-298X1, 10CZ27-298X1, 10CZ50-298X1, 10CZ50-298X1, 10DC15-150X2, 10DF-38-244X1, 10DP15-098X2, 10DP19-098, 10DP19-098X2, 10DP19-098X2, 10DP19-198, 10DP19-198X2, 10DP19-198X2, 10DP26-132, 10DP26-132X2, 10DP26-132X2, 10DP26-265X1, 10DP26-265X1, 10DP30-143, 10DP30-143X1, 10DP30-143X1, 10DP30-295X1, 10DP30-295X1, 10DPS19-098, 10DPS19-098X2, 10DPS19-098X2, 10DPS19-198, 10DPS19-198X2, 10DPS19-198X2, 10DPS30-143X1, 10DPS30-143X1, 10DPS30-295, 10DPS30-295X1, 10DPS30-295X1, 10DS10-025, 10DS10-050, 10DS15-060, 10DS15-095, 10DS19-187, 10DS19-187X1, 10DS19-187X1, 10DS20-130, 10DS20-187, 10DS25-130, 10DS25-130X1, 10DS25-130X1, 10DS25-187, 10DS25-235, 10DS25-280, 10DS25-280X1, 10DS25-280X1, 10DS35-280, 10DS51-280X1, 10DS51-280X1, 10DS85-250, 10DS85-360, 10DS85250X1, 10G04-023X10, 10G04-023X10, 10G05-011X10, 10G09-035X10, 10G09-035X10, 10G10-025, 10G10-070X10, 10GU09-037X10, 10GU09-037X10, 10H04-013, 10H04-013X10, 10H04-013X10, 10H04-023, 10H04-025, 10H05-011, 10H10-020X8, 10H10-020X8, 10H10-025, 10H10-025X8, 10H10-025X8, 10H10-050, 10H10-050, 10H10-050X4, 10H10-050X4, 10H10-070, 10H10-070X4, 10H15-060, 10H15-060X4, 10H15-060X4, 10H15-095, 10H20-035, 10H20-090, 10H20-090X2, 10H20-090X2, 10H20-187, 10H20-187, 10H20-187X1, 10H20-187X1, 10HM06-013X10, 10IF10-032X1, 10IF10-032X1, 10IF10-046X1, 10IF10-046X1, 10IF20-063X1, 10IF20-063X1, 10IF20-102, 10IF20-102X1, 10IF20-102X1, 10IF25-120X1, 10IF25-120X1, 10IF25-134X1, 10IF25-134X1, 10IF25-254X1, 10IF25-254X1, 10IG25-150X1, 10IG25-200X1, 10IG25-200X1, 10IG25-300X1, 10IGN25-200X1, 10IGN25-300X1, 10IJN15-070X1, 10IJN25-070X1, 10IR25-120X1, 10IU10-025, 10IU10-050, 10IU15-060, 10IU15-095, 10IU20-130, 10IU20-187, 10IU25-130, 10IU25-187, 10IU25-235, 10IU25-280, 10MU78-290X1, 10ND20-178X1, 10PS19-S1X1, 10PS35-280, 10PS51-280, 10PS85-250, 10PS85-360, 10PU35-280, 10PU51-280, 10PU85-250, 10PU85-250X1, 10PU85-360, 10PVI51-280, 10QF43-166X1, 10QF43-166X1, 10QF43-252X1, 10QP19-198X2, 10QS51-280, 10QS85-250, 10QS85-280, 10QS85-360, 10QU10-025, 10QU10-025X8, 10QU10-025X8, 10QU10-050, 10QU10-050X4, 10QU13-027, 10QU13-042, 10QU15-060, 10QU15-095, 10QU20-130, 10QU20-130X1, 10QU20-187, 10QU25-130, 10QU25-187, 10QU25-235, 10QU25-235X1, 10QU25-280, 10QU35-280, 10QU35-280X1, 10QU35-280X1, 10QU51-280, 10QU51-280X1, 10QU51-280X1, 10QU85-250X1, 10QU85-250X1, 10QU85-360, 10QU85-360X1, 10QU85-360X1, 10RA20-040X4, 10RA20-071X2, 10RA20-080X2, 10RU07-018X8, 10RU10-021, 10RU10-021X8, 10RU25-101, 10RU25-101X2, 10RU25-101X2, 10RU25-181, 10RU25-181X1, 10RU25-281, 10RU25-281X1, 10RU25-281X1, 10S04-013, 10S04-013X10, 10S04-013X10, 10S04-023, 10S04-023X10, 10S04-023X10, 10S10-025, 10S10-025X10, 10S10-070, 10S20-187, 10S20-187X10, 10S20-187X10, 12C10-025, 12C10-050, 12C10-070, 12C12-060X4, 12C12-060X4, 12C15-060, 12C15-095, 12C20-130, 12C20-187, 12C25-130, 12C25-187, 12C25-235, 12C25-280, 12CS51-280, 12CS85-250, 12CS85-360, 12CU10-025, 12CU10-050, 12CU15-060, 12CU15-095, 12CU20-130, 12CU20-187, 12CU25-130, 12CU25-187, 12CU25-235, 12CU25-280, 12CU35-280, 12CU51-280, 12CU85-250, 12CU85-360, 12DS10-025, 12DS10-050, 12DS15-060, 12DS15-095, 12DS20-130, 12DS20-187, 12DS20-187X1, 12DS20-187X1, 12DS25-130, 12DS25-187, 12DS25-235, 12DS25-280, 12DS35-280, 12DS51-280, 12DS85-250, 12DS85-250X1, 12DS85-250X1, 12DS85-360, 12G04-013X10, 12G04-023X10, 12G10-070X10, 12H05-011, 12H10-025, 12H10-070, 12QS51-280, 12QS85-250, 12QS85-360, 12QU10-025, 12QU10-050, 12QU15-060, 12QU15-095, 12QU20-130, 12QU20-187, 12QU25-130, 12QU25-187, 12QU25-235, 12QU25-280, 12QU35-280, 12QU51-280, 12QU51-280X1, 12QU51-280X1, 12QU85-250, 12QU85-250X1, 12QU85-250X1, 12QU85-360, 12R10-025, 12R10-025X8, 12R10-025X8, 12R10-055, 12R15-060, 12R15-060X4, 12R15-060X4, 12R20-130X2, 12R20-130X2, 12R20-187, 12R20-187X1, 12R20-187X1, 12RD20-187, 12RD20-187X1, 12RD20-187X1, 12RM10-055, 12RM10-055X4, 12RM10-055X4, 12RU20-130X2, 12RXC20-187, 12RXC20-187X1, 14G10-025X10, 14G10-025X10, 14G10-070X10, 14G10-070X10, 14H05-011, 14H10-025, 14H10-070, 14JU07-013, 14JU07-013X10, 14JU07-013X10, 14JU10-020, 14JU10-020X10, 14JU10-020X10, 14JU15-043, 14JU15-043X10, 14JU15-043X10, 14JU15-043X10, 14JU26-075, 14JU26-075X4, 14JU26-075X4, 14JU26-120, 14JU26-120X4, 14JU26-120X4, 14JU26-240, 14JU26-240X4, 14JU26-240X4, 21A20-080, 2C04-023X10, 2C10-025, 2C10-025X8, 2C10-050, 2C10-050X4, 2C10-050X4, 2C10-050X4, 2C10-070, 2C15-060, 2C15-060X4, 2C15-095, 2C20-130, 2C20-187, 2C25-130, 2C25-187, 2C25-235, 2C25-280, 2CC15-060X2, 2CC15-080X2, 2CC15-150, 2CS51-280, 2CS85-250, 2CS85-360, 2CU07-018X8, 2CU07-018X8, 2CU10-022X8, 2CU10-025, 2CU10-050, 2CU10-050X4, 2CU13-042, 2CU13-087, 2CU15-060, 2CU15-095, 2CU20-130, 2CU20-187, 2CU25-130, 2CU25-187, 2CU25-187X1, 2CU25-235, 2CU25-235X1, 2CU25-280, 2CU25-280X1, 2CU35-280, 2CU35-280X1, 2CU51-280, 2CU51-280X1, 2CU85-250, 2CU85-360, 2CV25-130X1, 2DS10-025, 2DS10-050, 2DS15-060, 2DS15-095, 2DS20-130, 2DS20-187, 2DS25-130, 2DS25-187, 2DS25-235, 2DS25-280, 2DS35-280, 2DS51-280, 2DS85-250, 2DS85-360, 2H05-011, 2H10-025, 2H10-050, 2H10-070, 2H15-060X4, 2H15-060X4, 2H20-035, 2H20-090, 2IA20-080X2, 2ICC25-220X1, 2IU25-101X2, 2IU25-101X2, 2IU25-281X1, 2IU25-281X1, 2IU25-281X2, 2QS85-250, 2QS85-360, 2QU10-025, 2QU10-025X8, 2QU10-050, 2QU15-060, 2QU15-095, 2QU20-130, 2QU20-187, 2QU25-130, 2QU25-187, 2QU25-235, 2QU25-280, 2QU35-280, 2QU51-280, 2QU51-280X1, 2QU51-280X1, 2QU85-250, 2QU85-360, 2RXC20-187X1, 2RXC20-187X1, 2S04-023, 2S10-090X10, 3P15-150X2, 3P85-250, 3PC10-025, 3PC10-050, 3PC15-060, 3PC15-095, 3PC15-150, 3PCC25-220X1, 3PCU10-025, 3PCU10-050, 3PCU10-055, 3PCU15-060, 3PCU15-095, 3PCU20-130, 3PCU20-187, 3PCU25-130, 3PCU25-187, 3PCU25-235, 3PCU25-280, 3PCU35-280, 3PDS10-025, 3PDS10-050, 3PDS15-060, 3PDS15-095, 3PDS20-130, 3PDS20-187, 3PDS25-130, 3PDS25-187, 3PDS25-235, 3PDS25-280, 3PDS35-280, 3PDS51-280, 3PDS85-250, 3PDS85-360, 3PE15-050X4, 3PE15-050X4, 3PE63-118, 3PE63-118X1, 3PE63-118X1, 3PG25-150X1, 3PG25-235X1, 3PGN25-200X1, 3PGN25-200X1, 3PGN25-300X1, 3PGN25-300X1, 3PH04-013, 3PH04-023, 3PH04-025, 3PH10-025, 3PH10-050, 3PH10-070, 3PH15-060, 3PH15-095, 3PIU10-025, 3PIU10-050, 3PIU15-060, 3PIU15-095, 3PIU20-130, 3PIU20-187, 3PIU25-130, 3PIU25-187, 3PIU25-235, 3PIU25-280, 3PJ25-100X1, 3PJN15-050X1, 3PJN25-070X1, 3PJN25-100X1, 3PN10-038X4, 3PN10-038X4, 3PP14-051, 3PP14-051X4, 3PP14-051X4, 3PP15-055X1, 3PP15-055X1, 3PP15-098X2, 3PP15-098X2, 3PP19-098, 3PP19-098X2, 3PP19-098X2, 3PP19-198, 3PP19-198X2, 3PP19-198X2, 3PP19-298X1, 3PP26-132, 3PP26-132X2, 3PP26-132X2, 3PP26-265, 3PP26-265X1, 3PP26-265X1, 3PP30-143, 3PP30-143X1, 3PP30-143X1, 3PP30-295, 3PP30-295X1, 3PP30-295X1, 3PQS51-280, 3PQS85-250, 3PQS85-360, 3PQU10-025, 3PQU10-050, 3PQU13-027, 3PQU13-042, 3PQU15-060, 3PQU15-095, 3PQU20-130, 3PQU20-187, 3PQU25-130, 3PQU25-187, 3PQU25-235, 3PQU25-280, 3PQU35-280, 3PQU51-280, 3PQU85-250, 3PQU85-360, 3PS10-025X1, 3PS10-050X1, 3PS15-060X1, 3PS15-095X1, 3PS19-050X4, 3PS20-130X1, 3PS20-130X2, 3PS20-187X1, 3PS25-187X1, 3PS25-235X1, 3PS25-280X1, 3PS35-280X1, 3PS51-280, 3PS51-280X1, 3PS85-250, 3PS85-250X1, 3PS85-360, 3PS85-360X1, 3PU10-025, 3PU10-025X8, 3PU10-025X8, 3PU10-050, 3PU10-050X4, 3PU10-050X4, 3PU10-060X4, 3PU15-060, 3PU15-060X4, 3PU15-060X4, 3PU15-095, 3PU15-095X2, 3PU15-095X2, 3PU19-050, 3PU19-050X2, 3PU19-050X2, 3PU20-130X2, 3PU20-130X2, 3PU20-187X1, 3PU20-187X1, 3PU20-280X1, 3PU20-280X1, 3PU25-130X1, 3PU25-130X1, 3PU25-187, 3PU25-187X1, 3PU25-187X1, 3PU25-235X1, 3PU25-235X1, 3PU25-235X1, 3PU25-280, 3PU25-280X1, 3PU25-280X1, 3PU35-280, 3PU35-280X1, 3PU35-280X1, 3PU51-280X1, 3PU51-280X1, 3PU51-380X1, 3PU51-380X1, 3PU80-380X1, 3PU80-380X1, 3PU85-250, 3PU85-250X1, 3PU85-250X1, 3PU85-360, 3PU85-360X1, 3PU85-360X1, 3PUS51-280X1, 3PWC11-035X4, 3PWC11-035X4, 3PZ12-023X1, 3PZ12-029X1, 3PZ12-029X1, 3PZ12-056X1, 3PZ12-056X1, 3PZ20-046X1, 3PZ20-046X1, 3PZ20-086X1, 3PZ20-086X1, 3PZ20-126X1, 3PZ20-126X1, 3PZ20-200X1, 3PZ20-200X1, 3PZ27-200X1, 3PZ27-200X1, 3PZ27-298X1, 3PZ27-298X1, 3PZ50-298X1, 3PZ50-298X1, 3QU51-280X1, 4C10-025, 4C10-025X8, 4C10-025X8, 4C10-050, 4C10-050X4, 4C10-050X4, 4C10-070, 4C15-060, 4C15-060X4, 4C15-060X4, 4C15-095, 4C15-095X2, 4C15-095X2, 4C20-130, 4C20-187, 4C25-130, 4C25-187, 4C25-235, 4C25-280, 4CF25-150, 4CF25-288, 4CF43-300, 4CJN13-040X1, 4CL10-024X8, 4CL10-024X8, 4CL10-053X4, 4CL10-053X4, 4CS51-280, 4CS85-250, 4CS85-360, 4CU10-025, 4CU10-050, 4CU10-055, 4CU13-027, 4CU13-042, 4CU15-060, 4CU15-095, 4CU20-130, 4CU20-187, 4CU20-187X1, 4CU25-130, 4CU25-130X1, 4CU25-130X1, 4CU25-187, 4CU25-187X1, 4CU25-235, 4CU25-235X1, 4CU25-235X1, 4CU25-280, 4CU35-280, 4CU35-280X1, 4CU35-280X1, 4CU51-280, 4CU51-280X1, 4CU51-280X1, 4CU85-250, 4CU85-360, 4CV25-130X1, 4CWC08-033, 4CWC10-030, 4CWC11-035X4, 4CWC11-035X4, 4CWC15-070X2, 4CWC20-062, 4CWC23-060X2, 4CWC23-130X1, 4CWC23-130X1, 4DS10-025, 4DS10-050, 4DS15-060, 4DS15-095, 4DS20-130, 4DS20-187, 4DS25-130, 4DS25-187, 4DS25-235, 4DS25-280, 4DS35-280, 4DS35-280X1, 4DS35-280X1, 4DS51-280, 4DS85-250, 4DS85-360, 4H04-013, 4H04-023, 4H04-025, 4H05-011, 4H10-025, 4H10-050, 4H10-070, 4H15-060, 4H15-095, 4H20-035, 4H20-090, 4IG25-300X1, 4IGN25-150X1, 4IJN15-050X1, 4IJN15-050X1, 4IJN15-070X1, 4IJN25-070X1, 4IJN25-070X1, 4IU10-025, 4IU10-050, 4IU15-060, 4IU15-095, 4IU20-130, 4IU20-187, 4IU25-130, 4IU25-187, 4IU25-235, 4IU25-280, 4QG43-300X1, 4QS51-280, 4QS85-250, 4QS85-360, 4QU10-025, 4QU10-025X8, 4QU10-025X8, 4QU10-050, 4QU13-027, 4QU13-042, 4QU15-060, 4QU15-095, 4QU20-130, 4QU20-187, 4QU25-130, 4QU25-187, 4QU25-235, 4QU25-280, 4QU35-280, 4QU51-280, 4QU85-250, 4QU85-360, 4S04-023X10, 4S04-023X10, 4S10-025, 4S15-060, 4S20-090, 5PU10-020X4, 5PU17-050X2, 5PU17-050X2, 6C04-023X10, 6C04-023X10, 6C10-025, 6C10-025X8, 6C10-025X8, 6C10-050, 6C10-050X4, 6C10-050X4, 6C10-055, 6C10-070, 6C10-100X1, 6C10-100X1, 6C15-060, 6C15-060X4, 6C15-060X4, 6C15-095, 6C15-095X2, 6C15-095X2, 6C15-185X2, 6C15-185X2, 6C20-130, 6C20-130X2, 6C20-130X2, 6C20-187, 6C20-187X1, 6C20-187X1, 6C25-130, 6C25-185X1, 6C25-185X1, 6C25-187, 6C25-187X1, 6C25-187X1, 6C25-235, 6C25-235X1, 6C25-235X1, 6C25-260, 6C25-260X1, 6C25-260X1, 6C25-280, 6C25-280X1, 6C25-280X1, 6C43-280, 6C43-280X1, 6C43-280X1, 6C70-250X1, 6C85-250, 6C85-250X1, 6C85-250X1, 6C85-360, 6CB20-090, 6CC15-060, 6CC15-080X2, 6CC15-150X2, 6CD20-187, 6CD20-187X1, 6CD20-187X1, 6CE63-118, 6CE63-118X1, 6CE63-118X1, 6CF08-026X1, 6CF08-026X1, 6CF25-150, 6CF25-200, 6CF25-288, 6CF35-165X1, 6CF35-165X1, 6CF35-251X1, 6CF35-251X1, 6CF38-244X1, 6CF38-244X1, 6CG25-235X1, 6CG25-235X1, 6CH25-260, 6CH25-260X1, 6CH25-260X1, 6CJ25-120, 6CJ25-120X2, 6CJ25-120X2, 6CJ25-240, 6CJ25-240X1, 6CJ25-240X1, 6CJN10-030X1, 6CJN13-040, 6CJN13-050X1, 6CK25-080, 6CK25-119, 6CK25-119X2, 6CK25-238, 6CK25-238X1, 6CK35-172X1, 6CL25-063, 6CL25-063X2, 6CM10-025, 6CM10-050, 6CM10-050X4, 6CM10-055X4, 6CM10-055X4, 6CM15-060, 6CM15-060X4, 6CM15-060X4, 6CM15-095, 6CM15-095X2, 6CM15-095X2, 6CM15-185, 6CM15-185X2, 6CM15-185X2, 6CN10-028, 6CN10-028X8, 6CN10-028X8, 6CN10-038, 6CN10-038X4, 6CN10-038X4, 6CN13-024, 6CN13-024X4, 6CN13-024X4, 6CN25-080, 6CN25-080X2, 6CN25-080X2, 6CP15-038, 6CP15-100, 6CP15-100X2, 6CP15-100X2, 6CP15-198, 6CP15-198X2, 6CP15-198X2, 6CPC20-098, 6CPC20-098X1, 6CPC20-098X1, 6CPC20-290, 6CPC20-290X1, 6CPC20-290X1, 6CR20-092X2, 6CR20-092X2, 6CRC20-290, 6CRC20-290X1, 6CRC20-290X1, 6CS51-280, 6CS85-250, 6CS85-360, 6CU07-018X8, 6CU10-021X8, 6CU10-022X8, 6CU10-022X8, 6CU10-025, 6CU10-025X8, 6CU10-025X8, 6CU10-050, 6CU10-050X4, 6CU10-050X4, 6CU10-052X4, 6CU10-055X4, 6CU10-087X4, 6CU10-087X4, 6CU13-027, 6CU13-027X4, 6CU13-027X4, 6CU13-042, 6CU13-087X2, 6CU15-060, 6CU15-060X4, 6CU15-060X4, 6CU15-095, 6CU15-095X2, 6CU15-095X2, 6CU15-150X2, 6CU19-050, 6CU19-050X2, 6CU19-050X2, 6CU19-070, 6CU19-070X2, 6CU19-070X2, 6CU19-130, 6CU19-130X2, 6CU19-130X2, 6CU19-187, 6CU19-187X1, 6CU19-187X1, 6CU20-130, 6CU20-130X1, 6CU20-130X1, 6CU20-187, 6CU20-187X1, 6CU20-187X1, 6CU25-130, 6CU25-130X1, 6CU25-130X1, 6CU25-187, 6CU25-187X1, 6CU25-187X1, 6CU25-235, 6CU25-235X1, 6CU25-235X1, 6CU25-235X1, 6CU25-260, 6CU25-280, 6CU25-280X1, 6CU25-280X1, 6CU35-074, 6CU35-106, 6CU35-106X1, 6CU35-106X1, 6CU35-172, 6CU35-280, 6CU35-280X1, 6CU35-280X1, 6CU51-280, 6CU51-280X1, 6CU51-280X1, 6CU85-250, 6CU85-250X1, 6CU85-250X1, 6CU85-360, 6CU85-360X1, 6CU85-360X1, 6CUS51-280X1, 6CUS51-280X1, 6CZ12-023X1, 6CZ12-023X1, 6CZ12-029X1, 6CZ12-029X1, 6CZ12-056X1, 6CZ12-056X1, 6CZ20-046X1, 6CZ20-046X1, 6CZ20-086X1, 6CZ20-086X1, 6CZ20-126X1, 6CZ20-126X1, 6CZ20-200X1, 6CZ20-200X1, 6CZ27-200X1, 6CZ27-200X1, 6CZ27-200X1, 6CZ27-298X1, 6CZ27-298X1, 6CZ50-298X1, 6DS10-025, 6DS10-050, 6DS10-050X4, 6DS15-060, 6DS15-095, 6DS15-095X2, 6DS15-095X2, 6DS20-130, 6DS20-130X1, 6DS20-130X1, 6DS20-187, 6DS25-130, 6DS25-130X1, 6DS25-187, 6DS25-187X1, 6DS25-187X1, 6DS25-235, 6DS25-280, 6DS25-280X1, 6DS25-280X1, 6DS35-280, 6DS51-280, 6DS85-250, 6DS85-360, 6DV51-280X1, 6G20-090, 6G20-090X10, 6G20-090X10, 6G20-187X10, 6G20-187X10, 6H04-013X10, 6H04-013X10, 6H04-023X10, 6H05-011X10, 6H10-020X8, 6H10-020X8, 6H10-025, 6H10-025X8, 6H10-025X8, 6H10-029X8, 6H10-050X4, 6H10-050X4, 6H10-070X4, 6H10-070X4, 6H15-060X4, 6H15-060X4, 6H20-035X4, 6H20-090X2, 6H20-090X2, 6H20-187X1, 6H20-187X1, 6H20-90, 6HJN08-024X1, 6HM06-013X10, 6HN05-011X8, 6HN05-011X8, 6HU05-012, 6HU10-050X4, 6HU20-070X2, 6HU20-070X2, 6IA20-040X4, 6IA20-045X4, 6IA20-080X2, 6ICC25-220X1, 6ICC25-300X1, 6ICC25-300X1, 6IF10-032X1, 6IF10-032X1, 6IF10-046X1, 6IF10-046X1, 6IF20-063X1, 6IF20-063X1, 6IF20-102X1, 6IF20-102X1, 6IF25-120X1, 6IF25-120X1, 6IF25-134X1, 6IF25-134X1, 6IF25-254X1, 6IF25-254X1, 6IGN-300X1, 6IGN25-150X1, 6IGN25-200X1, 6IJN15-050X1, 6IJN15-050X1, 6IP15-0152X4, 6IP15-0152X4, 6IU10-025X8, 6IU10-025X8, 6IU25-101, 6IU25-101X2, 6IU25-101X2, 6IU25-181, 6IU25-181X1, 6IU25-181X1, 6IU25-281, 6IU25-281X1, 6IU25-281X1, 6KU20-130-300X2, 6KU20-130-300X2, 6N10-025X8, 6N10-025X8, 6N10-055X4, 6N15-060X4, 6N15-060X4, 6N20-130X2, 6N20-130X2, 6N20-187X1, 6ND20-187X1, 6QF43-166X1, 6QF43252X1, 6QP14-051, 6QP14-051X4, 6QP14-051X4, 6QP19-075X2, 6QP19-075X2, 6QP19-09810, 6QP19-09812, 6QP19-0982, 6QP19-0984, 6QP19-0986, 6QP19-0988, 6QP19-098X2, 6QP19-098X2, 6QP19-198, 6QP19-19810, 6QP19-19812, 6QP19-1982, 6QP19-1984, 6QP19-1986, 6QP19-1988, 6QP19-198X2, 6QP19-198X2, 6QP19-298X1, 6QP28-132, 6QP28-132X2, 6QP28-132X2, 6QP28-265, 6QP28-265X1, 6QP28-265X1, 6QP30-143, 6QP30-143X1, 6QP30-143X1, 6QP30-295, 6QP30-295X1, 6QP30-295X1, 6QPS19-098X2, 6QPS28-132X2, 6QPS28-265X1, 6QPS30-143, 6QPS30-143X1, 6QPS30-143X1, 6QPS30-295, 6QPS30-295X1, 6QPS30-295X1, 6QS51-280, 6QS51X2801, 6QS85-250, 6QS85-360, 6QU10-025, 6QU10-025X8, 6QU10-025X8, 6QU10-050, 6QU10-050X4, 6QU10-050X4, 6QU13-027X4, 6QU13-042X1, 6QU13-042X4, 6QU15-060, 6QU15-060X4, 6QU15-060X4, 6QU15-095, 6QU15-095X2, 6QU15-095X2, 6QU20-130, 6QU20-130X2, 6QU20-130X2, 6QU20-187, 6QU20-187X1, 6QU25-130, 6QU25-130X1, 6QU25-130X1, 6QU25-187, 6QU25-187X1, 6QU25-187X1, 6QU25-235, 6QU25-235X1, 6QU25-235X1, 6QU25-280, 6QU35-280, 6QU35-280X1, 6QU35-280X1, 6QU37-381X1, 6QU37-381X1, 6QU51-280, 6QU51-280X1, 6QU51-280X1, 6QU51-380X1, 6QU51-380X1, 6QU80-380X1, 6QU80-380X1, 6QU85-250, 6QU85-250X1, 6QU85-250X1, 6QU85-360, 6QU85-360X1, 6QU85-360X1, 6QUS51-280X1, 6QUS51-280X1, 6QUS85-250X1, 6QUS85-250X1, 6QV51-250X1, 6QV51-280X1, 6QV51-280X1, 6QV85-250X1, 6R15-060X4, 6R20-187, 6R20-187X1, 6R20-187X1, 6S04-013, 6S04-023, 6S04-023X10, 6S04-023X10, 6S10-025, 6S10-025X10, 6S10-025X10, 6S10-070, 6S15-060, 6T04-023X10, 6T20-090X10, 74P10-021X10, 74P10-021X10, 75001, 75074V, 8C10-025, 8C10-025X8, 8C10-025X8, 8C10-050, 8C10-050X4, 8C10-050X4, 8C10-070, 8C15-060, 8C15-060X4, 8C15-060X4, 8C15-095, 8C15-095X2, 8C15-095X2, 8C20-130, 8C20-130X2, 8C20-130X2, 8C20-187, 8C20-187X1, 8C20-187X1, 8C25-130, 8C25-187, 8C25-187X1, 8C25-187X1, 8C25-235, 8C25-235X1, 8C25-235X1, 8C25-280, 8C25-280X1, 8C25-280X1, 8C43-280X1, 8C43-280X1, 8CF20-099X2, 8CF20-147X1, 8CF20-147X1, 8CF20-197X1, 8CF25-200, 8CF25-200X1, 8CF25-200X1, 8CF25-288, 8CK25-119, 8CK25-238, 8CK25-238X1, 8CS51-280, 8CS85-250, 8CS85-360, 8CU-280, 8CU10-025, 8CU10-050, 8CU10-055, 8CU13-027, 8CU13-042, 8CU145-200, 8CU15-060, 8CU15-095, 8CU20-130, 8CU20-130X2, 8CU20-187, 8CU20-187X1, 8CU20-187X1, 8CU25-130, 8CU25-130X1, 8CU25-130X1, 8CU25-187, 8CU25-187X1, 8CU25-187X1, 8CU25-235, 8CU25-235X1, 8CU25-235X1, 8CU25-280, 8CU25-280X1, 8CU25-280X1, 8CU35-280, 8CU35-280X1, 8CU35-280X1, 8CU51-280, 8CU51-280X1, 8CU51-280X1, 8CU85-250, 8CU85-250X1, 8CU85-250X1, 8CU85-360, 8CU85-360X1, 8CU85-360X1, 8CZ12-023X1, 8CZ12-023X1, 8CZ12-029X1, 8CZ12-029X1, 8CZ12-056X1, 8CZ12-056X1, 8CZ20-046X1, 8CZ20-046X1, 8CZ20-086X1, 8CZ20-086X1, 8CZ20-126X1, 8CZ20-126X1, 8CZ20-200X1, 8CZ20-200X1, 8CZ27-200X1, 8CZ27-200X1, 8CZ27-298X1, 8CZ50-298X1, 8DS10-025, 8DS10-050, 8DS15-060, 8DS15-095, 8DS20-130, 8DS20-187, 8DS25-130, 8DS25-130X1, 8DS25-187, 8DS25-235, 8DS25-280, 8DS35-280, 8DS51-280, 8DS85-250, 8DS85-360, 8DU51-100, 8DU51-100X1, 8DU51-128, 8DU51-128X1, 8DU51-128X1, 8DU78-165, 8DU781651, 8G05-011X10, 8G05-011X10, 8H04-013, 8H04-023, 8H04-023X10, 8H04-025, 8H05-011, 8H10-025, 8H10-050, 8H10-070, 8H15-060, 8H15-095, 8H20-035, 8H20-187, 8H20-187X1, 8H20-187X1, 8HU05012X10, 8IU10-025, 8IU10-050, 8IU15-060, 8IU15-060X4, 8IU15-060X4, 8IU15-095, 8IU20-130, 8IU20-187, 8IU25-130, 8IU25-187, 8IU25-235, 8IU25-280, 8MU78-290X1, 8QF20-099, 8QF20-147, 8QF20-197, 8QS51-280, 8QS85-250, 8QS85-360, 8QU10-025, 8QU10-025X8, 8QU10-025X8, 8QU10-050, 8QU10-050X4, 8QU13-027, 8QU13-042, 8QU15-060, 8QU15-060X4, 8QU15-095, 8QU20-130, 8QU20-187, 8QU25-130, 8QU25-187, 8QU25-235, 8QU25-280, 8QU35-280, 8QU51-280, 8QU51-280X1, 8QU51-280X1, 8QU85-250, 8QU85-250X1, 8QU85-250X1, 8QU85-360, 8QU85-360X1, 8QU85-360X1, 8QV51-250X1, 8S04-023, 8S10-025, 8S10-025X10, 8S10-070, 8S10-070X10, 8S10-070X10, 8S20-090, 8S20-187, A15-027X8, A15-027X8, A410-025X8, AA20-040X4, AA20-045, AA20-071, AA20-071X2, AA20-080X2, AB15-060, AB15-060X4, AB15-084, AB15-084X2, AB15-084X2, AD-12, AD20-187, AD20-187X1, AD20-187X1, AF08-026X1, AF10-032X1, AF10-046X1, AF20-063X1, AF20-102X1, AF25-120, AF25-134X1, AF25-150, AF25-200, AF25-288, AF35-251X1, AF35-251X1, AF43-166X1, AF43-252X1, AH25-260X1, AJ25-120, AK25-119, AK25-238, AL25-063, AM06-013X10, AM10-025, AM10-050, AM15-060, AM15-095, AM15-185, AP14-051, AP15-098, AP15-180, AP15-180X2, AP15-198, AP15-198X2, AP26-132, AP26-265, AQT-4, AU07-018X8, AU10-021, AU10-025, AU10-025X8, AU10-025X8, AU10-050, AU10-050X4, AU10-050X4, AU10-055, AU10-055X4, AU10-055X4, AU10-070, AU10-070X4, AU10-070X4, AU15-060, AU15-060X4, AU15-060X4, AU15-095, AU15-095X2, AU15-095X2, AU20-130, AU20-130X2, AU20-130X2, AU20-187, AU20-187X1, AU20-187X1, AU20-187X1, AU25-101, AU25-101X2, AU25-101X2, AU25-130X1, AU25-130X1, AU25-181X1, AU25-181X1, AU25-187, AU25-187X1, AU25-187X1, AU25-235, AU25-235X1, AU25-235X1, AU25-260, AU25-280X1, AU25-280X1, AU25-281, AU25-281X1, AU25-281X1, AU35-280X1, AU51-380X1, AU51-380X1, AU80-380X1, AU80-380X1, AUC10-025, AUC10-050, AUC15-060, AUC15-095, AUCU10-025, AUCU10-050, AUCU10-055, AUCU15-060, AUCU15-095, AUCU20-130, AUCU20-187, AUCU25-130, AUCU25-187, AUCU25-235, AUCU25-280, AUCU35-280, AUDS10-025, AUDS10-050, AUDS15-060, AUDS15-095, AUDS20-130, AUDS20-187, AUDS25-130, AUDS25-187, AUDS25-235, AUDS25-280, AUDS35-280, AUDS51-280, AUDS85-250, AUDS85-360, AUH04-013, AUH04-023, AUH04-025, AUH10-025, AUH10-050, AUH10-070, AUH15-060, AUH15-095, AUIU10-025, AUIU10-050, AUIU15-060, AUIU15-095, AUIU20-130, AUIU20-187, AUIU25-130, AUIU25-187, AUIU25-235, AUIU25-280, AUQS51-280, AUQS85-250, AUQS85-360, AUQU10-025, AUQU10-050, AUQU13-027, AUQU13-042, AUQU15-060, AUQU15-095, AUQU20-130, AUQU20-187, AUQU25-130, AUQU25-187, AUQU25-235, AUQU25-280, AUQU35-280, AUQU51-280, AUQU85-250, AUQU85-360, AWC10-030X4, AWC10-030X4, AWC11-035X4, AWC23-130X1, AZ12-023X1, AZ12-023X1, AZ12-023X1, AZ12-029X1, AZ12-029X1, AZ12-029X1, AZ12-056X1, AZ12-056X1, AZ12-056X1, AZ20-046X1, AZ20-046X1, AZ20-046X1, AZ20-086X1, AZ20-086X1, AZ20-086X1, AZ20-126X1, AZ20-126X1, AZ20-126X1, AZ20-200X1, AZ20-200X1, AZ20-200X1, AZ27-200X1, AZ27-200X1, AZ27-200X1, AZ27-298X1, AZ27-298X1, AZ27-298X1, AZ50-298X1, AZ50-298X1, AZ50-298X1, BC10-025, BC10-050, BC15-060, BC15-095, BCU10-025, BCU10-050, BCU10-055, BCU15-060, BCU15-095, BCU20-130, BCU20-187, BCU25-130, BCU25-187, BCU25-235, BCU25-280, BCU35-280, BD12, BD12, BDS10-025, BDS10-050, BDS15-060, BDS15-095, BDS20-130, BDS20-187, BDS25-130, BDS25-187, BDS25-235, BDS25-280, BDS35-280, BDS51-280, BDS85-250, BDS85-360, BH04-013, BH04-023, BH04-025, BH10-025, BH10-050, BH10-070, BH15-060, BH15-095, BIU10-025, BIU10-050, BIU15-060, BIU15-095, BIU20-130, BIU20-187, BIU25-130, BIU25-187, BIU25-235, BIU25-280, BK-1, BQS51-280, BQS85-250, BQS85-360, BQU10-025, BQU10-050, BQU13-027, BQU13-042, BQU15-060, BQU15-095, BQU20-130, BQU20-187, BQU25-130, BQU25-187, BQU25-235, BQU25-280, BQU35-280, BQU51-280, BQU85-250, BQU85-360, DH6B6C20130, DH6B6C20130, DH6D6CU20130, ECS2X1, ECS2X1, ESC2X1, ESC2X1, F06F11B, F06F12B, F06F16B, F06F16B, F06F18B, F06F22B, F06F32B, F06F36B, F06F36B, F06R213A, F06R213A, F07F21A, F07F24B, F07F26B, F07F26B, F07F31A, F07F31A, F07F32B, F07F35A, F07F36B, F07F38B, F07F41A, F07F42B, F07F48B, F08F44B, F08F48B, F08F53A, F08F54B, F08F74B, F08F78B, F11F16E, F14A13B13F3G, F14F01B, F14F11B, F14L10G, F17A42B13A2B, F17B22B13A2B4G, F17B34B13A4B, F17L21B, F17L34B, F17L44B, FIN 6C1-55, FIN 6C10-055, FO6F14B, FP3NFA96ESA, FP3NFA96ESM, FP3NFA98ESA, FP3NFA98ESM, FP3NFA9PESA, FP3NFA9PESM, FP3NKA00ESE, FT4-1201-6QU, H1S6HM06013, H2J3PU10025, H2K6C10050, H3B6C15060, H3S6CN, H4B3PU15060, H4C6C15095, H4C8C15095, H5D6C20130, H6D6C20130, H6E6CU20187, HIJ6C10025, HN12L3PUG, HN12L6CUG, HN12L6CUY, HN12L6QUG, HN12L6QUY, HN15L6CA, HN15L6CN, HN15L6QUA, HN15L6QUN, HN15LAUN, HN15S-6CA, HN15S6CD, HN15S6CN, HN15S6CUA, HN15S6CW, HN15S6QUA, HN15S6QUN, HN15S6QUY, HN15SAUG, HN1L-3PUN, HN1L-4CD, HN1L-6CW, HN1L2CA, HN1L6CA, HN1L6CN, HN1L6QUA, HN1L6QUN, HN1S3PUW, HN1S6CA, HN1S6CN, HN1S6CW, HN1S6QUA, HN1S6QUN, HN2510QUN, HN2L10CA, HN2L10CA, HN2L10CD, HN2L10CN, HN2L2CW, HN2L6CD, HN2L6CN, HN2L6CUW, HN2L6CV, HN2L6CV, HN2L6CW, HN2L6CY, HN2L6QUA, HN2L6QUN, HN2L6QUW, HN2S10QUN, HN2S2CN, HN2S3PUN, HN2S6CA, HN2S6CN, HN2S6CUA, HN2S6CW, HN2S6QUA, HN2S6QUN, HN2S6QUN, HN2SAUN, HN3S-6CY, HN3S10CW, HN3S10CW, HN3S3PUD, HN3S6CA, HN3S6CN, HN3S6CV, HN3S6CW, HN3S6QUA, HN3S6QUW, HN3S6QUY, HN3SAUG, HN4L10CD, HN4L10CW, HN4L10CY, HN4L2CNG, HN4L2CNG, HN4L6CA, HN4L6CG, HN4L6CN, HN4L6CW, HN4L6CY, HN4L6QUA, HN4L6QUY, HN4S-3PUN, HN4S10CW, HN4S10CW, HN4S3PUG, HN4S6CA, HN4S6CN, HN4S6CUG, HN4S6CW, HN4S6CY, HN4S6QUA, HN4S8QUG, HN4SAUG, HN5S-3PUG, HN5S6CUG, HN5S6CUY, HN5S6QUG, HN5S6QUY, HN5SAUG, HN6S10CUY, HN6S3PUG, HN6S3PUY, HN6S6CUG, HN6S6CUY, HN6S6QUG, HN6S6QUY, HN6SAUG, HN6SAUG, HN8L6CUG, HN8L6CUY, HN8L6QUG, HN8L6QUY, HN8S10QUY, HN8S2CUG, HN8S6CUG, HN8S6CUY, HN8S6QUG, HN8S6QUY, HNOL10CUY, HNOL6CUG, HNOL6CUY, HNOL6QUG, HNOL6QUY, IDN-10GX10, IDN-12GX10, IDN-6GX10, IDN-8GX10, IDN10GX10, IDN12G, IDN12GX10, IDN14GX10, IDN2GX10, IDN4GX10, IDN6GX10, IDN8GX10, IDTF-0X10, IDTF0X10, IDTFOX10, IL2220QMP35E9E91, J2SDAWC11035, J6NH4CWC23130, KV22, KV24, KV25, KV2A, KV5, KV5A, KV6A, KX1, KX10, KX11, KX12, KX13, KX14, KX16, KX16H, KX2, KX21, KX22, KX23, KX24, KX25, KX26, KY1, KY2, KY3, MN8S6CVG, P781642, PS301B, PS301B, PS301P, PS302BP, PS303B, PS303B, PS303P, PS506P, PS701, PS701, PS724, PS724, PS732P, PS732P, PS802, PS802, Q1S10HM06013, Q1S6HM06013, QIN6C10025, QN15N6GN, QN1N3PUN, QN1N6CN, S1R10G04023, S1RX1, S2M-6G10-025, S2M6G10025, S5RX1, SDN0X10, SDNAX10, TD50, TV92, TV97, WH4B6C15060, _H04-013, _H04-023, _H04-025, _H10-025, _H10-050, _H10-070, _H15-060, _H15-095

Filtračné vložky filtrov Fini J

Vložky filtrov stlačeného vzduchu Fini J 3P, 10C, 7C, 4C, A - JAK JBK JCK JDK JEK pre odlúčenie mechanických nečistôt oleja a vody zo stlačeného vzduchu na požadovanú úroveň.

Typy filtračných vložiek Fini

Typ 3P - predfilter na odstránenie nečistôt do veľkosti 3 mikrometrov.
Typ 10C - prachový filter na odstránenie nečistôt do veľkosti 1 mikrometrov.
Typ 7C - mikrofilter na odstránenie nečistôt do veľkosti 0,1 mikrometrov, zvyškový olej do 0,5 mg / m3.
Typ 4C - submikrofiltre na odstránenie nečistôt do veľkosti 0,01 mikrometrov, zvyškový olej do 0,01 mg / m3.
Typ A - filter s aktívnym Ulim na odstránenie nečistôt menších než 0,01 mikrometrov, pre odstránenie zápachu a odlúčenie olejových pár do 0,005 mg / m3.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať