Panel používateľa

Povinnosti prevádzkovateľa vzdušníka:

Pre hladký prevádzku vzdušníka je prevádzkovateľ povinný podľa planých noriem dodržiavať určité druhy revízií, ktorými sú:

Vnútorné revízie

- posudzuje sa stav nádoby na vonkajšie a vnútornej strane vrátane všetkých výstupov výstroje. Vnútorná revízia sa vykoná v termíne nie dlhšie ako 5 rokov, s prihliadnutím ku konštrukcii, stavu a veku nádoby, prevádzkovému médiu a zvláštnym prevádzkovým podmienkam.

Skúška tesnosti

- sa vykonáva po každej vnútornej revízii a to prevádzkovým pretlakom. Vykonáva sa spravidla hydraulicky alebo pneumaticky.

Tlaková skúška

- sa vykonáva najneskôr 1x za 9 rokov od predchádzajúcej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom. Vykonáva sa spravidla vodou alebo inou nehorľavou kvapalinou a to:

  • po každej oprave alebo rekonštrukciu
  • po prevádzkovej prestávke dlhšej ako 2 roky, ak je to na základe vnútornej revízie potrebného obdobia
  • po premiestnení nádoby, ak je to podľa vnútornej revízie nutné po prekročení najvyššieho prevádzkového tlaku alebo teploty, pri ktorých mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality, alebo mechanických vlastností materiálu stien nádoby.

Výsledky týchto revízií sa zapisujú do "revízne knihy" vzdušníka, ktorú vystavuje výrobca vzdušníka, dovozca vzdušníku či alebo kompetentná osoba vykonávajúca danú revíziu vzdušníka.

Oprava kompresorov, SERVIS pre KOMPRESORY OD VÝROBCOV: BOGE, ATLAS COPCO, KAESER, SCHNEIDER, ATMOS, AERZEN, RENNER, HAFI, ALUP, ALMIG, ORLÍK, BECKER, BUSCH, ELMO RIETSCHLE, : údržba, stredné opravy, generálne opravy, revízie a dodávky náhradných dielov ND a spotrebného materiálu (oleje, spotrebný materiál ako olejové filtre, vzduchové filtre, filtračné platne, olejové separátory, remene, tesnenia, mazivá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, termostaty, vložky termostatov, sady náhradných dielov pre sacie klapky, membrána, sady ND pre spätné klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, kompresorové stupne, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice, membrány a iné) pre kompresory a dúchadlá.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info