Panel používateľa

Špeciálne kompresory ORLIK

Kompresory ORLIK určené pre špecializované prevádzky.

Špeciálne kompresory ORLIK

  • Kompresory piestové pre čapovanie piva
  • Kompresory piestové pre snežné delá
  • Kompresory skrutkové pre extrémne teploty
  • Kompresory skrutkové do výbušného prostredia
  • Skrutkové kompresory do baní, do výbušného prostredia

Kompresory ORL v prevedenie N sú určené pre prácu v prostredí s nebezpečnou koncentráciou výbušných plynov vo vzduchu. Napríklad v baniach, chemických a plynárenských prevádzkach a podobných zariadeniach.

Kompresory sú určené pre trvalú prevádzku, s plne automatickým systémom riadenia chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu. Jedná sa o kompresory s jednostupňovou skrutkovou jednotkou, mazanou olejom. Zásobník oleja je integrovaný priamo do bloku kompresora. Blok zabezpečuje ďalšie funkcie: hrubé odlučovanie oleja v skrini, jemnú separáciu, filtráciu oleja, udržovanie min. tlaku vrátane filtrácie a regulácie nasatého vzduchu. Blok kompresora a elektromotor sú ukotvené na ráme, ktorý je pružne uložený v karosérii kompresora pomocou gumených pružín. Karoséria je tvorená rámom, ktorý uzatvárajú odnímateľné panely.

Kompresory prevedenie N sa dodávajú buď v stacionárnom prevedení, alebo v prevedení pre manipuláciu na bežných banských dopravných prostriedkoch (prevedenie Technovlak) Na prepravu kompresora a manipuláciu s ním je kompresor vybavený špeciálnym mobilným tuhým rámom, použiteľným pre manipuláciu na koľajových dopravných prostriedkoch aj na závesné dráhe . Kompresor v modifikácii pre použitie na závesné dráhe je riešený pre použitie a zavesenie na štandardných dopravných prostriedkoch závesnej dráhy typu ZD 24. Je však možné dohodnúť zhotovenie úchytov aj pre inú závesnú dráhu, podľa požiadavky odberateľa. Voliteľnou súčasťou dodávky je mobilný tlaková nádoba s objemom 1000 l konštrukčne prispôsobená prevádzky na závesné drážke v hlbinnej bani osadená používanými armatúrami.
Štandardné prevedenie kompresora je osadené elektromotorom s menovitým výkonom 22 kW a dosahuje parametrov určených na druhej strane. Toto prevedenie svojimi parametrami zodpovedá bežným podmienkam hlbinnej bane a osvedčilo sa v náročných podmienkach Ostravsko-karvinského revíru.V prípade záujmu zákazníka je ale možné vyrobiť aj variant s výkonom 18,5 kW.
Kompresor svojou konštrukciou vyhovuje požiadavkám stanoveným Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37 / ES v znení českého technického predpisu - nariadenie vlády č. 24/2003 Zb. v platnom znení i požiadavkám harmonizovaných slovenských technických noriem STN EN ISO 12100 - 1, STN EN ISO 12100 - 2 a STN EN 1050.
Kompresor svojou konštrukciou vyhovuje požiadavkám stanoveným pre skupinu zariadení I (banské) kategória M2 podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9 / ES v znení českého technického predpisu - nariadenie vlády č. 23/2003 Zb. v platnom znení i požiadavkám harmonizovanej českej technickej normy ČSN EN 13463-1 a spĺňa podmienky pre použitie v prostredí "nebezpečné atmosférické podmienky 2" podľa ČSN EN 1127-2 s obmedzením podľa národného predpisu - vyhlášky ČBÚ č.22 / 89 Sb.§ 232 ods. (1) c) do 1,5% koncentrácie metánu. Elektrické zariadenia kompresora bola schválená Slovenským banským úradom č.40 / 2004 z 15.9.2004 pod.č.j.3231 / 04.

Kontrolné zariadenie kompresora
■ Ventil minimálneho tlaku zaisťuje požadovaný tlak v mazacom systéme
■ Automatické odľahčenie umožňuje zníženie tlaku pri zastavení kompresora tak,
aby reštart neprebiehal do protitlaku
■ Plniaca a kontrolná zátka pre plnenie oleja a kontrolu stavu (výšky hladiny) oleja
■ Ovládací panel obsahujúci:
■ Užívateľské rozhranie s ovládacími a indikačnými prvkami
■ Hlavný vypínač kompresora
■ Ovládací panel kompresora je súčasťou nevýbušného stýkače NRS - KOM.
Bezpečnostné zariadenie kompresora
■ Poistný pretlakový ventil na telese stroja
■ Nadprúdová tepelná istiace ochrana elektromotorov - chráni elektromotor pred preťažením
■ Tepelná ochrana integrovaná priamo do vinutia elektromotora
■ Termostat - zastaví kompresor pri prekročení teploty oleja 105 ° C (napr. Porucha chladenia oleja, znečistený výmenník)
■ Automatický hasiaci systém práškový typu PG 2F

 

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky

Oprava kompresorov, SERVIS pre KOMPRESORY OD VÝROBCOV: BOGE, ATLAS COPCO, KAESER, SCHNEIDER, ATMOS, AERZEN, RENNER, HAFI, ALUP, ALMIG, ORLÍK, BECKER, BUSCH, ELMO RIETSCHLE, : údržba, stredné opravy, generálne opravy, revízie a dodávky náhradných dielov ND a spotrebného materiálu (oleje, spotrebný materiál ako olejové filtre, vzduchové filtre, filtračné platne, olejové separátory, remene, tesnenia, mazivá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, termostaty, vložky termostatov, sady náhradných dielov pre sacie klapky, membrána, sady ND pre spätné klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, kompresorové stupne, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice, membrány a iné) pre kompresory a dúchadlá.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info