Panel používateľa

Ako využiť tlakový spínač na ovládanie kompresora

Pre riadenie kompresorov je možné použiť buď jednoduché a lacné spínače tlaku alebo robustný drahé spínače navrhnuté pre tento účel.

Tlakový spínač s rozpínacím kontaktom

Jednoduchý tlakový spínač s kontakty s malou pre najjednoduchšie riešenie využíva tlakový spínač rozpínacím kontaktom. Kontakt je pri nízkom tlaku zopnutý, takže elektrický prúd prichádza do motora, a ten roztáča kompresor, ktorý stláča vzduch. Tlak vo vzdušníku stúpa, až dosiahne nastavenú hornej hranice, teda vypínacieho tlaku. Spínač rozopne a kompresor sa zastaví. Tlak vzduchu sa potom vplyvom spotreby postupne znižuje. A keď klesne na dolnú hranicu, teda na spínací tlak, tak kontakt zase zopne a kompresor sa rozbehne, vzdušník sa dohustia a spínač sa rozopne.

Ako už to tak býva, má toto jednouché riešenie tiež svoje obmedzenia:

  • Je vhodné len pre málo výkonné kompresory, pretože kontakty jednoduchých spínačov neznesú veľké prúdové zaťaženie.
  • Spínací rozdiel (rozdiel medzi spínacím a vypínacím tlakom) môže byť príliš malá. Potom sa môžeme stretnúť s tým, že sa nám bude kompresor stále zapínať a vypínať, a to aj bez toho, že by sme nejaký vzduch spotrebovali. Do vzdušníka putuje totiž vzduch ohriaty v kompresora a jeho chladnutím sa môže tlak znížiť natoľko, že spínač s malou spínacie diferenciou znovu kompresor zapne. Pri jednoduchých tlakových spínačov nemožno spínaciu diferenciu nastaviť, tá býva 15 až 20%.

S obmedzením výkonu kompresora si poradíme tým, že zapojíme tlakový spínač spínače s výkonovým relé čiže stykačom. Kontakty relé sú totiž konštruované tak, aby zniesli väčšiu záťaž. Takto môžeme spínať a vypínať aj kompresory s väčším výkonom. V schéme vľavo je znázornené zapojenie jednofázového elektromotora a v schéme vpravo zapojenia trojfázového elektromotora.

Zapojením výkonového relé získame síce väcší prúdovú zaťažiteľnosť, ale stále ešte nie sme schopní nastaviť spínací rozdiel.

Zapojením dvoch tlakových spínačov podľa tejto schémy vyriešime obmedzenia, ako prúdovú zaťažiteľnosť kontaktov pre spínanie výkonných kompresorov, ako aj nastavenie spínacej diferencie.

Ako to funguje?

Tlakový snímač S1 má nastavený zapínací tlak na dolnej medzi prevádzkového tlaku p1 a spína motor kompresora.

Tlakový spínač S2 má nastavený rozpínacie tlak na hornej medzi prevádzkového tlaku p2 a zastavuje motor kompresora.

Spínacia diferencia sa nastaví ako rozdiel spínacieho tlaku p1 a vypínacieho tlaku p2.

Keď tlak vo vzdušníku klesne pod dolnú hranicu p1, zopne spínač S1 a motor rozbehne kompresor. Tlak vevzdušníku rastie a akonáhle sa dostane na dolná hranica p1, spínač S1 síce rozopne, ale kompresor beží ďalej vďaka premostenie, ktoré tvoria relé s pomocným prídržným kontaktom. Akonáhle však tlak vzrastie na hornú hranicu p2, druhý tlakový spínač S2 celý obvod rozpojí a kompresor sa zastaví.

Relé môže mať buď jeden výkonový kontakt pre jednofázový motor alebo tri výkonové kontakty pre trojfázový motor, ako ukazuje naša schéma.

Robustný tlakový spínač pre riadenie kompresorov

Pre riadenie výkonných kompresov sa hodia robustnejšie a drahšie tlakové spínače. Tieto spínače poteší týmito prednosťami:

  • Majú kontakty s veľkou prúdovou zaťažiteľnosťou.
  • Bez obáv je použijeme pre ovládanie výkonných kompresorov.
  • Umožňujú nastaviť spínacie tlak aj spínaciu diferenciu.
  • Odpadá obava o to, že by sa kompresor zbytočne zapínal a vypínal.

Tlakové spínače kompresorov

Majú zabudovanú tepelnú ochranu motora. Ak by došlo k preťaženiu alebo prerušenie jednej alebo niekoľkých fáz, trojfázový motor by sa nemohol rozbehnúť a hrozilo by, že sa spáli. Preto v tomto prípade tepelná ochrana zablokuje spúšťanie motora.

Oprava kompresorov, SERVIS pre KOMPRESORY OD VÝROBCOV: BOGE, ATLAS COPCO, KAESER, SCHNEIDER, ATMOS, AERZEN, RENNER, HAFI, ALUP, ALMIG, ORLÍK, BECKER, BUSCH, ELMO RIETSCHLE, : údržba, stredné opravy, generálne opravy, revízie a dodávky náhradných dielov ND a spotrebného materiálu (oleje, spotrebný materiál ako olejové filtre, vzduchové filtre, filtračné platne, olejové separátory, remene, tesnenia, mazivá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, termostaty, vložky termostatov, sady náhradných dielov pre sacie klapky, membrána, sady ND pre spätné klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, kompresorové stupne, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice, membrány a iné) pre kompresory a dúchadlá.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info