Menu

Dúchadlá Kaeser

Dúchadlové Agregáty KAESER BB - HB, Dúchadlá Kaeser Compact

Dúchadlové Agregáty KAESER BB - HB, Dúchadlá Kaeser Compact

Dúchadlové Agregáty KAESER BB - HB,


Výkon motora: 2,2 až 250 kW
Max. dodávané množstvo pri 300 mbaroch: 4,8 až 156 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Max. sací výkon pri 200 mbaroch vákuum: 4,8 až 156 m3/min
Vákuum max.: 500 mbar(a)

Univerzálna koncepcia

Všetky súpravy strojov môžu byť podľa potreby vybavené dvoj alebo trojlistovými blokmi dúchadiel. KAESER dúchadlá sa dajú bez veľkej námahy v mieste nasadenia prepnúť z pretlakovej prevádzky na podtlakovú. Absorbčné tlmiče zvuku sú vhodné predovšetkým pre otáčkovo regulované dúchadlá s meničom frekvencie. Dodatočná montáž prídavných ochranných zariadení proti zvuku je rovnako tak nutná ako dodatočné nastavenie na jednotlivé frekvenčné rozsahy.

Ľahká údržba

Dvierka v protihlukovom kryte poskytujú pohodlný prístup pre všetky údržbové práce, napríklad pre kontrolu a výmenu filtra a oleja alebo pre dopnutie klinového remeňa.
Pokiaľ nedovolujú priestorové podmienky na mieste použitia, aby sa mohli dvierka vyklopiť, je možné všetky otvory pre vykonávanie údržby uzavrieť pomocou zástrčných plôšok. Bezproblémovú prepravu zariadení umožní na želanie rám, ktorý umožní skladanie na seba.

Energiu šetriace motory
Hnacie motory v prevedení IP 54 alebo 55 s izolačnou triedou F, disponujú najvyššou možnou mierou uplatnenia triedy EFF1. Ich vysoká efektívnosť zaručuje najlepšiu hospodárnosť dúchadiel.

Automatické dopínanie remeňa
Uloženie motora v kolíske s prídavnou vypínacou pružinou zaisťuje nezávisle na hmotnosti nainštalovaného motora automaticky optimálne napnutie klinového remeňa. Tak zostáva účinnosť prenosu sily trvale dobrá. Zvýšená životnosť pohonného remeňa prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.

Ľahká výmena oleja prevodovky
Aj maličkosti prispievajú k celkovej hospodárnosti zariadení ako napríklad možnosť vypustiť starý prevodovkový olej bez veľkých nákladov na montáž priamo pomocou vývodu, ktorý je namontovaný vedľa dvierok skrine.

Nízka hladina hlučnosti
Tlmiče hluku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu pracujú na princípe absorpcie, preto vykazujú tie najlepšie vlastnosti tlmenia hluku v celom rozsahu otáčok a tým aj oblasti frekvencie agregátov. To má predovšetkým význam pri prevádzkovaní dúchadla s meničom frekvencie ovládanými otáčkami.

Samostatný motor ventilátora
Tlmiče hluku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu pracujú na princípe absorpcie, preto vykazujú tie nejlepšie vlastnosti tlmenia hluku v celom rozsahu otáčok a tým aj oblasti frekvencie agregátov. To má predovšetkým význam pri prevádzkovaní dúchadla s meničom frekvencie ovládanými otáčkami.

Dobré vedenie studeného vzduchu
Vstup studeného vzduchu priamo na pohonnom motore mu vytvára optimálne chladenie. Výsledkom je maximálna účinnosť pri vysokej zaťažiteľnosti. Hluk tlmiace kulisy na všetkých vstupných a výstupných otvoroch vzduchu znižujú hlučnosť

 

Dúchadlové Agregáty KAESER COMPACT-súprava strojov


Výkon motora: 2,2 až 110 kW
Max. dodávané množstvo pri 300 mbarov: 4,8 až 74 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Max. sací výkon pri 200 mbaroch vákuum: 4,8 až 74 m3/min
Vákuum max.: 500 mbar(a)

Riešenie COMPACT pripravené k pripojeniu
Dúchadlá COMPACT spoločnosti KAESER sú zariadenia, ktorým stačí veľmi málo miesta.
Ku kompletnému vybaveniu patrí mimo iného energeticky úsporný blok dúchadla KAESER s OMEGA PLUS PROFILOM, osvedčené širokopásmové absorpčné tlmiče zvuku na strane sania a výstupe stlačeného vzduchu, sací filter, ktorý je namontovaný aj pre vákuovú prevádzku, bezpečnostné ventily s akreditáciou ASME (na želanie), zníženie zaťaženia pri spúšťaní (na želanie) aj pevná ochrana remeňa zariadenia.
Jednoduchá údržba z prednej strany
Inovatívna koncepcia zariadenia Compact umožňuje prevádzať celú údržbu na nastavení z prednej strany poprípade z hora. Perá so stlačeným plynom pomáhajú pri odklápaní krytu so zvukovou izoláciou.
Nižšie nároky na priestor
Vďaka súčiastkam, ktoré nezaberajú príliš veľa miesta, potrebujú dúchadlá Compact KAESER len veľmi málo miesta pre inštaláciu. Všetky ventily sú umiestnené priamo na agregáte. Prípojky pre trubkové vedenie a otvory pre prívod vzduchu sa nachádzajú iba na zadnej strane. Tak je možné viac dúchadiel Compact umiesniť tesne vedľa seba.

Mnohostrannosť
Vďaka prídavným protihlukovým skriniam (na želanie) je možné dosiahnuť veľmi nízku hlučnosť. Je možné dodať aj prevedenie pre umiestnenie vonku. Na prianie je možné sacie filtre vybaviť teplomerom, manometrom a ukazovateľom diferenčného tlaku.
Trojlopatkový blok OMEGA
Nízku spotrebu energie umožňuje minimálna medzera medzi lopatkami rotora a skriňou, ktorú je možné dosiahnuť až vďaka pevnosti v ohybu rotorov v spojení so synchrónnym pohonom s priamymi zubami bez axiálnych síl. Robustné valčekové ložiská zaisťujú vysokú spoľahlivosť blokov, ktoré je možné použiť až pre tlak 1 000 barov.
Automatické dovypínanie remeňa
Trvale optimálne napnutie remeňa zaisťuje rovnomerne dobrú účinnosť prenosu sily, dlhšiu životnosť remeňa a nakoniec aj nižšie náklady na údržbu.
Spoľahlivějšia prevádzka
Veľké a veľmi dobre čitateľné sklenené kontrolné mierky stavu oleja na prednej strane umožňujú rýchlu kontrolu stavu oleja jedným pohľadom.
Ľahšia výmena prevodového oleja
Výmena prevodového oleja sa prevádza rýchlo a pohodlne na prednej strane a to prostredníctvom odvodu pre vypúštanie oleja smerom dopredu a pomocou výpustného kohútika.
Dobré chladenie
Optimalizované vedenie chladiaceho vzduchu vzduchovými kanálmi v kryte pre tlmenie hluku a silný radiálny ventilátor so samostatným pohonom zaručujú vysoko účinné chladenie.

 

 

Dúchadlové stupne KAESER OMEGA bloky 2- a 3-listové

Dúchadlové stupne KAESER OMEGA bloky 2- a 3-listové

Dúchadlové stupne KAESER OMEGA bloky 2- a 3-listové
Max. dodávané množsvo pri max. otáčkach: 5,0 až 159 m3/min
Pretlak max.: do 1000 mbarov
Konštrukčná rada: Predvstupovo chladený blok dúchadla (...PV)
Max. sací výkon pri max. otáčkach: 43 až 159 m3/min
Vákuum max.: 100 mbar(a)

Robustná konštrukcia

Naše skúsenosti získané počas výroby kompresorov s rotačnými piestami trvajúce desaťročie a intenzívny výskum vyústili do kompaktnej konštrukcie bloku dúchadla KAESER. Jeho hlavnými vlastnosťami je vysoká hospodárnosť a dlhá životnosť.

Všetky bloky dúchadiel je možné mať podľa želania s dvojlopatkovými alebo trojlopatkovými rotormi.
Každá z konštrukčných rád KAESER je vhodná bez obmedzenia na prevádzku do 1 000 mbarov. Tak je možné pre každú aplikáciu vybrať najmenší a nejefektívnejší blok. To je výhoda nielen v oblasti nárokov na investície, ale klesnú aj prevádzkové náklady, pretože menšie a rýchlejšie dúchadlá pracujú vo všeobecnosti hospodárnejšie. Vedľa toho znižuje ich vysoká rýchlosť vzduchu s účinnejším chladením teplotu pri stlačení, čo sa opäť pozitívne premieta do životnosti.


Presná výroba
Najmodernejšie spracovateľské stroje riadené CNC brúsia profily rotorov a ozubených kôl s presnosťou na tisícinu milimetra. Takto dosiahnuteľné minimálne medzery medzi špičkami rotorov a skriňou rotora garantujú najvyššiu volumetrickú účinnosť pri najnižšom možnom ohrevu bloku.
Aby se zaistila trvalo vysoká kvalita, merajú sa všetky skrine blokov a rotory na prípustnú toleranciu.


Zvláštne prevedenie

Rozmanitosť podľa spôsobu použitia ponúka rôzne zvláštne prevedenie blokov. Tak sú k dispozícii napríklad verzie, ktoré utesní plyn, napr. pre dopravu dusíka, bloky z chróm-niklovej ocele pre látky vyvolávajúce koróziu, ale aj rôzne varinaty s tesnením.

 

Dúchadlá Kaeser, oblasti použitia dúchadiel

Vodné hospodárstvo

Odvetrávanie čistiacich nádrží a spätný preplach filtra sú typickým využitím pre dúchadlo s rotačnými piestami. V tejto oblasti sú tenkostenné vedenia stlačeného vzduchu bežné, takže sa tu zvlášt používajú málo pulzné a nízkohlučné agregáty s trojlopatkovými rotormi.

Tlačiarne

Tu pracujú dúchadlá s rotačnými piestami ako centrálne a hospodárne stanice na zásobovánie vzduchom, pomocou ktorých sa dopravuje papier a rozdeľuje se na jednotlivé archy. Zlúčené ovládanie KAESER koordinuje použitie viacerých agregátov v jednej stanici.

Tepelná úprava vody

Pri odparovaní vodných kapalín v podtlakovej prevádzke nie sú teploty pri saní cca 80 °C žiadnou výnimkou. Za týchto podmienok je bežná oceľ náchylná ku korózii. Preto spoločnosť KAESER vyrába bloky dúchadiel s rotačnými piestami pre také oblasti použitia z nerezovej chróm-niklovej ocele (na želanie).

Pneumatická doprava

Dúchadlá s rotačnými piestami dopravujú prostredníctvom prúdu vzduchu prášok a granuláty v pretlakovej a podtlakovej prevádzke. Pri takýchto využitiach umožňujú pevné trubkové vedenia a odolný sypký materiál použiť veľmi robustné dvojlopatkové agregáty s rotačnými piestami, ktoré sú zvlášť energeticky úsporné.

 

Najmodernejšia výroba dúchadiel Kaeser

Najmodernejšia výroba dúchadiel Kaeser

Inovatívne, vysoko kvalitné výrobky.

Priebežný výskum a ďalší vývoj zaisťujú technický náskok výrobkov KAESER. Tak vznikajú dúchadlá s vysokou hospodárnosťou, snadnosťou údržby a spoľahlivosťou.


Presnosť od samého začiatku
Presnosť výroby brúsnymi strojmi s profilom CNC predstavuje pri jemnom brúsení rotorov 1/1 000 mm.
precision
Kontrola kvality: 100%
Aby bolo možné zaistiť trvalo vysokú kvalitu, merajú sa všetky bloky skríň a rotorov, či splňujú prípustné tolerancie.
quality control
Svedomitá montáž blokov
Najlepšie vyškolení odborníci montujú bloky dúchadiel a zariadení podľa najprísnejších výrobných meradiel.
block assembly
Flexibilná výroba
KAESER vyrába rotory a skrine pre bloky dúchadiel s rotačnými piestami v moderných klimatizovaných centrách pre spracovanie.
flexible machining
Práškový nástrek nepoškodzujúci životné prostredie
Protihlukové kryty dúchadla získávajú svoj vysoko akostný povrch počas nanášania práškového nástreku, ktorý nepoškodzuje životné prostredie. Krycia vrstva sa zatavuje pri 180 °C. Tento povlak, ktorý je odolný proti korózii a poškrabaniu, splňuje tie najvyššie nároky.
powder coating
100% kontrola funkcie
Všetky bloky a agregáty dúchadiel prechádzajú skúšobnou prevádzkou pri maximálnom zaťažení. Výsledky sú súčasťou dokumentácie strojov. Každý z blokov dúchadiel je v závode naplnený prevádzkovým olejom. Pri testovaní sú nastavené všetky komponenty: Preto je každé zariadenie pri expedícii presne nastavené a otestované.

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky

Kontrolný kód

i

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať