Panel používateľa

KYSLÍKOVÉ GENERÁTORY- VYUŽITIE:

Ozón

Ozón (O3) je troj-atómová molekula kyslíka a je oveľa menej stabilná ako dvojatómová molekula (O2). Je vysoko reaktívny a v molekulách je uložené veľké množstvo energie. Ozón sa nedá skladovať. Preto veľa systémov na generovanie ozónu používa nákladný zdroj kyslíka v podobe cylindrov. Ak vlastníte ozónový generátor, alebo ste výrobca ozónových generátorov, vynikajúcim riešením pre Vás je vymeniť cylindre alebo nádoby s kvapalným kyslíkom za vlastný zdroj kyslíka v podobe kyslíkového generátora. Tento systém Vám poskytne nezávislosť na dodávateľovi a stabilný prietok kyslíka. Ozón sa tvorí buď zo vzduchu alebo kyslíka. Avšak produkcia z kyslíka je oveľa menej energeticky náročná. Navyše, vyššie koncentrácie ozónu sa dajú dosiahnuť výlučne produkciou z kyslíka. Ozón sa využíva v rôznych aplikáciach: Kúpele a plavárne Ošetrenie zavlažovacej vody Odstraňovanie pachu zo vzduchu Skladovanie potravín Ošetrenie pitnej vody Priemyselné oxidačné procesy Bieliace procesy

Čítajte viac...

Zdravotná starostlivosť

Medicínsky kyslík je pre pacientov veľa krát otázkou života a smrti. Preto je spoľahlivý zdroj kyslíka v nemocniciach veľmi dôležitý. ISO 10083:2006 určuje požiadavky pre návrh a inštaláciu kyslíkového generátora pre používanie v systémoch pre distribúciu medicínskeho kyslíka, ktorý je v súlade s ISO 7396-1. Tento štandard sa týka len systémov na výrobu kyslíka, ktoré vyrábajú kyslíkom obohatený vzduch s čistotou nie menšou ako 90%. Liekopis tiež uznáva kyslík (93 percent) na použitie pre medicínske účely. Inštalácia v nemocniciach Medicínsky kyslík je zvyčajne distribuovaný nemocničnou rozvodnou sieťou. V prípade nemocníc bez takejto siete, môže byť kyslíkový generátor dodaný spolu s vysokotlakým kompresorom s plniacou stanicou, a nemocnica si môže plniť vlastné tlakové fľaše. Nemocnice môžu využívať plniace stanice ako záložné systémy, alebo na plnenie menších fliaš pre ambulancie a podobne. Hyperbarické komory Kyslíkový generátor je elegantným zdrojom kyslíka pre hyperbarické komory.

Čítajte viac...

Sklársky priemysel

Kyslík v sklárstve hrá veľmi dôležitú úlohu a zväčša sa využíva na podporu horenia. Prínosom je zníženie spotreby paliva vzhľadom na zvýšenú efektivitu pece, zvýšená teplota plameňa, znížené náklady na energie, znížené znečistenie časticami NOx alebo CO2, zvýšená kvalita produkovaného skla, atď. Tieto prínosy vytvárajú priestor na zvýšenie produkcie, čo je najčastejším motivačným faktorom pri rozhodnutí používať kyslík.

Čítajte viac...

Chov rýb

Chov rýb je prosperujúcim odvetvím. Zvýšený dopyt tlačí na chovateľov, aby zintenzívnili produkciu. Produkcia rýb môže byť zvýšená, pokiaľ chovateľ dokáže rybám poskytovať dostatok kyslíka, čerstvej vody a potravy. Kontrolovaný rybochov znižuje negatívny dopad na prostredie, v ktorom žijú ryby, vzhľadom na zvýšenú spotrebu kyslíka, a prispôsobí rybám prostredie tak, aby netrpeli nedostatkom kyslíka. Chované ryby sú zdravé a chutia dobre, pokiaľ vyrastajú v prostredí bohatom na kyslík. Kyslíkový PSA generátor je bezpečný, spoľahlivý a nenáročný na obsluhu. Väčšie generátory sa využívajú pri väčších rybochovoch, liahniach alebo rybníkoch. Väčšie modely sú zväčša v rozsahu 5-150 Nm3/h. Výhody použitia PSA generátorov v rybochovoch: Možnosť zvýšiť hustotu rýb zvýšením saturácie kyslíka vo vode. Predchádzanie tvorby ľadu v čase nízkych teplôt. Zvýšenie obsahu kyslíka v porovnaní s vzduchovými metódami. Rovnaká saturácia kyslíka všade v rybníku. Produkovaný kyslík môže byť využitý ako zdroj kyslíka pre existujúci ozónový generátor na dezinfekciu.

Čítajte viac...

Veterinárna starostlivosť

Kyslík je využívaný na stabilizáciu stavu zvierat pri a po chirurgických zákrokoch. Inštalácie sa rozlišujú od malých kliník po veľké nemocnice. Typické systémy sú inštalované mimo nemocnice, kyslík je rozvodnou sieťou privádzaný do operačných miestností. Relatívne novou metódou, ktorú zverolekári využívajú je kyslíková hyperbarická terapia. Táto metóda urýchľuje proces hojenia a zvyšuje účinnosť antibiotík ich lepším prenikaním do tkaniva. PSA kyslíkový generátor je vynikajúcim zdrojom kyslíka pre veterinárne nemocnice, pretože umožňuje znížiť prevádzkové náklady a zabezpečuje stabilný prívod kyslíka tak, ako ho potrebujete.

Čítajte viac...

Čistenie vôd

Čistenie odpadových vôd je proces odstránenia kontaminantov z odpadovej vody. Pridanie kyslíka do čistiacej nádrže výrazne zvýši regeneráciu a životnosť baktérií. Bez ohľadu na podmienky, aj vo veľmi teplom podnebí, alebo v letných mesiacoch, keď úroveň kyslíka je na minime a spotreba na maxime, aeróbne baktérie budú dostatočne ochránené. Generátorom dodávaný stály prietok kyslíka je ideálny pre používanie v čistiacich nádobách odpadových vôd. Takto sa udržia prevádzkové náklady na minime!

Čítajte viac...

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky na SERVIS

Typ zariadenia: *

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky na náhradné diely

Typ zariadenia: *

Oprava kompresorov, SERVIS pre KOMPRESORY OD VÝROBCOV: BOGE, ATLAS COPCO, KAESER, SCHNEIDER, ATMOS, AERZEN, RENNER, HAFI, ALUP, ALMIG, ORLÍK, BECKER, BUSCH: údržba, stredné opravy, generálne opravy, revízie a dodávky náhradných dielov ND a spotrebného materiálu (oleje, spotrebný materiál ako olejové filtre, vzduchové filtre, filtračné platne, olejové separátory, remene, tesnenia, mazivá, hadice, poistné ventily, tlakové spínače, termostaty, vložky termostatov, sady náhradných dielov pre sacie klapky, sady ND pre spätné klapky, riadiace jednotky, chladiče, motory, skrutkové bloky, kompresorové stupne, piesty, piestne krúžky, válce, ojnice a iné) pre kompresory a dúchadlá.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info